Praha Jeruzalém

Pět jalovic – chovaných křesťanským chovatelem v USA – přistálo ve čtvrtek v Izraeli.

Autor: Nicole Jansezian 17. září 2022

Pět červených jalovic schválených rabínem dorazilo ve čtvrtek z Texasu, kde byly slavnostně přivítány na Ben-Gurionově letišti – a vyvolaly smršť spekulací o prorockém významu jejich přítomnosti v Izraeli a o tom, zda se řítíme do období třetího chrámu nebo „posledních dnů“.

Krávy byly zkontrolovány rabíny a bylo zjištěno, že jsou červené a bez poskvrny, což znamená, že jsou rituálně čisté pro obětování, jak je stanoveno Mojžíšovým zákonem. Aby se někdo, kdo se řídí Mojžíšovým zákonem, stal rituálně čistým, je podle knihy Numeri zapotřebí popel z červené jalovice.

„To je požadavek zákona, který přikázal Hospodin: Řekni Izraelcům, ať ti přivedou červenou jalovici bez vady a poskvrny, která nikdy nebyla pod jhem.“ Numeri 19:2

Farmáři v Texasu věděli o požadavcích dost a neoznačovali těmto kravám uši a nechávali je bez poskvrny.

Přítomnost těchto jalovic v Izraeli znamená, že kdyby měl být chrám obnoven – nebo kdyby sestoupil z nebe, jak se někteří domnívají – mohly by již začít oběti a chrámová služba by mohla být obnovena.

To pro mnoho Židů znamená, že vykoupení je nyní možné. Židé věří, že popel z červené jalovice je potřebný k očištění.

Křesťané věří, že Ježíš se stal jednou provždy obětí potřebnou ke spasení.

Křesťanská organizace Boneh Israel dobytek vyhledala a spolu s Chrámovým institutem se postarala o jeho převoz do Izraele. Začátkem roku se rabíni z Chrámového institutu vydali do Texasu, aby krávy zkontrolovali.

Zatímco křesťané a Židé věří, že třetí chrám signalizuje konec časů nebo mesiášskou éru, třetí chrám je v Novém zákoně spojován také s „mužem zkázy“ neboli antikristem, který se v té době zjeví a pomůže chrám postavit. (2 Tesalonickým 2,4)

Po přistání v Izraeli vstoupily krávy do desetidenní karantény. 

Zahajuje příchod jalovic do Izraele příchod Mesiáše – neboli Ježíšův návrat, jak věří křesťané?

Znamená to, že jsme vstoupili na zrychlenou trať směrem ke konci časů a soužení?

Na tyto otázky se pokusí odpovědět ALL ISRAEL NEWS, které budou tento zajímavý vývoj sledovat tento týden.

Kniha Numeri 19,1-10 hovoří o „vodě očišťování“:

Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi: „Toto je požadavek zákona, který Hospodin přikázal: Řekněte Izraelcům, ať vám přivedou červenou jalovici bez vady a poskvrny, která nikdy nebyla pod jhem. Dejte ji knězi Eleazarovi; má být vyvedena mimo tábor a poražena v jeho přítomnosti. Kněz Eleazar pak vezme trochu její krve na prst a sedmkrát jí pokropí přední část stanu setkávání. Zatímco se bude dívat, má být jalovice spálena – její kůže, maso, krev a vnitřnosti. Kněz má vzít cedrové dřevo, yzop a šarlatovou vlnu a hodit je na hořící jalovici. Poté si kněz musí vyprat šaty a vykoupat se vodou. Poté může vstoupit do tábora, ale až do večera bude obřadně nečistý. Muž, který ji pálí, si také musí vyprat oděv a vykoupat se vodou a také on bude až do večera nečistý. Muž, který je čistý, sebere popel z jalovice a uloží jej na obřadně čisté místo mimo tábor. Izraelská komunita si je má ponechat pro použití v očistné vodě; ta slouží k očištění od hříchu. Člověk, který sbírá popel z jalovice, si musí také vyprat šaty a i on bude až do večera nečistý. To bude trvalé nařízení jak pro Izraelity, tak pro cizince, kteří mezi nimi pobývají.“

19.09.2022 05:27 Daniel Žingor3011Zdroj: All Israel news

Klíčová slova