Praha Jeruzalém

Z přistěhovalců, kteří přišli v uplynulém roce, pochází 47 % z Ruska, 25 % z Ukrajiny a 6 % ze Spojených států.

Od: Algemeiner, 30. října 2022

V souvislosti s regionálními konflikty a snahami o aliju se do židovského státu stěhuje rekordní počet přistěhovalců, což je trend, který se podle izraelských představitelů bude spíše zrychlovat, než naopak.

Během hebrejského kalendářního roku 5782, který začal 7. září 2021 a skončil 25. září 2022, se do Izraele přistěhovalo téměř 60 000 lidí, sdělilo ve středu v aktualizované zprávě izraelské ministerstvo pro aliju a absorpci, čímž překonalo dvacetileté maximum.

Do konce prosince 2022 může Izrael přivítat více než 64 000 nových přistěhovalců, uvedlo ministerstvo. Pro srovnání, za celé minulé desetiletí uskutečnilo aliju přibližně 323 000 přistěhovalců.

Jednalo by se o největší počet přistěhovalců do Izraele za jediný rok od roku 1999, kdy země přivítala více než 76 000 nově příchozích – toto číslo se po vypuknutí druhé palestinské intifády v roce 2000 neustále snižovalo.

Z přistěhovalců, kteří přišli v uplynulém roce, pocházelo 47% z Ruska, 25% z Ukrajiny, 6% ze Spojených států, po 4% z Francie a Latinské Ameriky, 2% z Etiopie a 12% ze zbytku světa.

Ministerstvo uvedlo, že očekává, že imigrace zůstane na zvýšené úrovni vzhledem ke geopolitickému vývoji v zemích bývalého Sovětského svazu a pokračujícím bojům na Ukrajině.

Menší počet přistěhovalců – přibližně 1 500 – by měl do konce roku 2022 dorazit také z Etiopie v rámci „Operace Tzur Israel“, iniciativy zahájené v prosinci 2020 s cílem sjednotit etiopské Izraelce s rodinnými příslušníky, kteří zůstali v Etiopii, díky níž do Izraele doposud přicestovalo přibližně 3 500 přistěhovalců.

Většina – 63 % – všech přistěhovalců, kteří přišli v uplynulém roce, je v produktivním věku, což znamená „zásadní podporu pro izraelskou ekonomiku“, uvedlo ministerstvo. Z nich 27% je ve věku 18-35 let, 21% ve věku 36-50 let a 15% ve věku 51-65 let. Dalších 23% je mladších 18 let, zatímco 14% je starších 65 let.

Více než 6 000 přistěhovalců se usadilo v Tel Avivu, Haifě a Netanji, zatímco Jeruzalém přijal přibližně 4 300 dalších. Mezi dalších deset nejvýznamnějších destinací patří Bat Jam, Ašdod, Rišon LeCijon, Naharija, Aškelon a Bejt Šemeš.

Ministerstvo zdůraznilo přínosy imigrační vlny a poukázalo na to, že mezi nově příchozími, kteří přišli v posledním desetiletí, jsou tisíce lékařů a zdravotníků, výzkumníků a vědců, inženýrů, učitelů, studentů a osamělých vojáků.

„Modlím se, abychom příští rok,“ řekla ministryně pro přistěhovalectví a absorpci Pnina Tamano-Šataová, „zde v Jeruzalémě slavili s dalšími desítkami tisíc nových přistěhovalců.“

31.10.2022 05:40 Daniel Žingor84Zdroj: United with Israel

Klíčová slova