Praha Jeruzalém

Ministr financí Avigdor Liberman navrhuje změnu zákona, která by rozšířila občanství i na osoby s jedním židovským prarodičem.

Autor: David Hellerman, World Israel News, 3. října 2022

Izraelská vláda zvažuje možnost rozšíření zákona o návratu, aby urychlila imigraci a absorpci ruských Židů a jejich rodin, kteří mohou být odvedeni do ruské armády, informovaly v pondělí Kan News.

Zákon o návratu je izraelský zákon, který dává každému Židovi na světě právo žít v Izraeli a získat izraelské občanství. Zákon v současné době definuje Žida jako osobu, která má alespoň jednoho židovského prarodiče.

Myšlenku navrhl ministr financí Avigdor Liberman, jehož strana Izrael bejtejnu zastupuje tisíce Izraelců původem z bývalého Sovětského svazu. Liberman upřesnil, že tento návrh by mohl být dočasným opatřením.

Podle Kan news premiér Jair Lapid uvedl, že by o této záležitosti měla proběhnout vládní diskuse.

Zákon o návratu nemá zvláštní ústavní status. Může být revidován nebo zrušen většinou 61 hlasů v Knesetu.

V září ruský prezident Vladimir Putin oznámil plány na povolání až 300 000 Rusů do bojů na Ukrajině, což vyvolalo běh na hraničních přechodech. 

Od chvíle, kdy Putin odvody oznámil, přijelo do Izraele více než 5 400 ruských Židů. Od únorové invaze Ruska na Ukrajinu učinilo aliju celkem 24 000 ruských Židů.

Izraelský kabinet v neděli schválil plán ve výši 90 milionů šekelů (25 milionů dolarů) na podporu očekávané vlny ruské alije. Podle Kana ministerstvo pro přistěhovalectví a absorpci očekává příchod 5 000-6 000 nových přistěhovalců každý měsíc.

Představitelé ministerstva zahraničí v Jeruzalémě v pátek varovali, že mohou být povoláni občané s dvojím izraelsko-ruským občanstvím. Vojáci IDF s ruským občanstvím mají nyní zakázáno cestovat do Ruska.

Rozšíření zákona o návratu vyvolává složité otázky ohledně toho, kdo je považován za Žida. Židovské náboženské právo uznává za Žida toho, jehož matka byla Židovka nebo byla k judaismu obrácena ortodoxními úřady.

Zákon o návratu však rozšiřuje právo na aliju i na osoby s jedním židovským prarodičem. Zákon nabízí občanství také manželovi/manželce a dětem tohoto přistěhovalce. Ruští Židé mají vysokou míru mezimanželských sňatků.

Ministr pro záležitosti diaspory Nachman Šaj řekl: „V Rusku žije 600 000 Židů podle zákona o návratu a 160 000 Židů podle halachy (židovského práva). Neupínejme se na historické věci. Předchozí (vlny alije) přinesly Izraeli život“.

 

Náboženský sionista MK Simcha Rothman vyjádřil svůj nesouhlas na Twitteru: „Zákon o návratu byl přijat proto, aby Izrael byl židovským státem. Liberman pracuje na zničení židovské identity Izraele“.

Izraelsko-ruské vztahy dále komplikuje snaha Moskvy zakázat Židovskou agenturu, kvazivládní organizaci, která zprostředkovává aliju.

05.10.2022 05:17 Daniel Žingor223Zdroj: World Israel News

Klíčová slova