Praha Jeruzalém

Války s Asyřany a Babyloňany měly ukončit židovské vazby na Hebron a Svatou zemi, ale Bůh měl jiné plány.

Autor: Nosson Shulman, licencovaný průvodce, 6. října 2022

„Všichni izraelští starší přišli ke králi do Hebronu a král David s nimi v Hebronu před Bohem zpečetil smlouvu a oni pomazali Davida za krále nad Izraelem.“ (2. Samuelova 5,3)

Většině lidí není známo, že Hebron byl hlavním městem Izraele předtím, než se věčným hlavním městem stal Jeruzalém.

Během prvních sedmi let své vlády vládl král David z Hebronu. V sedmém roce král David naplánoval vojenskou operaci, která navždy změnila světové dějiny: dobytí Jeruzaléma. Se svými muži se vydal na sever po dnešní dálnici č. 60 a dobyl svaté město, které se tak navždy stalo hlavním městem Izraele.

Po dobytí Jeruzaléma je Hebron v Bibli zmiňován mnohem méně často, i když z archeologie víme, že byl i nadále důležitým správním centrem. Byl také jedním ze šesti uprchlických měst.

Když spravedlivému králi Ezechiášovi a jeho judskému království hrozilo vyhlazení Asyřany (viz události z 2 Král: 17-18), zmobilizoval všechny své zdroje, včetně shromáždění materiálu potřebného ke stavbě hradeb, které dnes můžete vidět v Jeruzalémě.

Na základě archeologických nálezů se zdá, že král Ezechiáš určil čtyři města jako regionální metropole, aby v nich shromáždil materiál pro přípravu na válku s Asýrií z okolních oblastí. Jedním z těchto měst byl Hebron.

Nakonec se stal jeden z největších zázraků ve světových dějinách a Asýrie byla poprvé v historii poražena.

V roce 422 př. n. l. (někteří historici uvádějí rok 586 př. n. l.) bylo Judské království včetně města Hebron dobyto Babyloňany, kteří jeho obyvatele vyhnali do dnešního Iráku.

Prázdné místo v Hebronu zaplnili Edomité, bibličtí nepřátelé Izraele, kteří se nastěhovali do opuštěných židovských domů.

Současným pozorovatelům z té doby se zdálo, že židovský národ a jeho spojení s Izraelem přestane existovat.

Ještě nikdy v dějinách se totiž nestalo, že by byl malý národ vyhnán ze své země, přesto se vrátil a znovu založil své království, přičemž si zachoval stejné náboženství a zvyky svých předků.

Bůh však měl jiné plány!

Pokračování příště.

10.10.2022 06:10 Daniel Žingor198Zdroj: United with Israel