Praha Jeruzalém

Desetitisíce Izraelců si přišly k Západní zdi pro kněžské požehnání.

Od: United with Israel, 12. října 2022

Požehnání udělují kohanim, potomci kněze Aharona.

Navzdory zničení židovských chrámů uděluje kněžská kasta toto požehnání každý den v zemi Izrael v jednotlivých synagogách. Mimo Svatou zemi jej kohanim udělují pouze o velkých svátcích.

Akci zajišťovaly stovky izraelských bezpečnostních pracovníků.

13.10.2022 05:44 Daniel Žingor111Zdroj: United with Israel