Praha Jeruzalém

19. 11. 2022 07:44 – 19. 11. 2022 07:44

CO:

Příběhy 20. století:
Projekce dokumentární série Holocaust a diskuse s autory Adamem Drdou a Viktorem Portelem

KDY:

Čtvrtek, 24. listopadu 2022 od 18 hodin – s přestávkou
K výročí počátku systematických deportací Židů z Protektorátu Čechy a Morava

KDE:

Kino Ponrepo, Bartolomějská 291/11, Praha

Filmový cyklus zachycuje holocaust v českých zemích v chronologickém vývoji, od prvních vyhrocených projevů antisemitismu ještě před nacistickou okupací až po nesnadný a bolestný návrat nečetných přeživších z ghett a vyhlazovacích táborů.
Ať už se čeští, moravští a slovenští Židé hlásili k jakékoli národnosti a politické orientaci, byli v první řadě občany Československa – šoa je tedy součástí našich dějin, není to oddělená „židovská historie“. Z více než tří set tisíc lidí, tak či onak přináležejících k židovské komunitě na území někdejší ČSR, přežila nacistické pronásledování asi desetina. Přežití představovalo výjimku: za každým živým zůstaly tisíce zavražděných lidí, příbuzných, přátel, sousedů.
Dokumentární série se opírá o rozhovory s posledními přeživšími – s posledními lidmi, kteří ještě mohli vydat svědectví.

19.11.2022 07:44 47