Praha Jeruzalém

Ve srovnání s předchozími lety se méně zajímají o to, co by na to řeklo mezinárodní právo.

Autor: Batya Jerenberg, World Israel News, 29. listopadu 2022

V pondělí zveřejněný každoroční průzkum názorů izraelských Židů na IDF ukázal, že většina Izraelců se domnívá, že vůči teroristům je třeba zaujmout tvrdší postoj.

Ve srovnání s předchozími lety se méně zajímají o to, co by na to řeklo mezinárodní právo.

Průzkum, který v polovině měsíce provedl Izraelský demokratický institut (IDI), porovnával názory respondentů na tuto otázku z let 2018 až 2022. V tomto mezidobí byl Izrael ostřelován tisíci raketami vypálenými z pásma Gazy a prodělal několik měsíců trvající série teroristických útoků, při nichž Palestinci nožem ubodali, zastřelili nebo autem najeli do náhodných izraelských civilistů na ulici.

Židé ve smíšených městech také zažili těžké výtržnosti svých arabských sousedů během loňské operace Strážce hradeb, která si vyžádala tři mrtvé, desítky zraněných a obrovské škody na osobním majetku.

Většina, 55 %, nyní podporuje zabití teroristy i poté, co již nepředstavuje žádnou hrozbu, zatímco před čtyřmi lety s touto myšlenkou souhlasilo pouze 37 %. Podpora pro to, aby IDF vedly ostrou palbu na centra palestinského obyvatelstva – „aby se jim vryla do paměti cena za to, že palestinské organizace provokují Izrael“ svým násilím – rovněž vzrostla z 27,5 % v roce 2018 na 45,5 %.

Kromě toho vyskočila z 63 % na 71 % většinová podpora veřejnosti pro trest smrti pro teroristy usvědčené ze zabití Izraelců.

Současně klesl podíl těch, kteří uvedli, že by IDF měla zajistit, aby při plánování vojenských operací dodržovaly mezinárodní válečné právo, z 80 % na 63 %. Velká většina (77 %) si stabilně myslí, že armáda během války jedná morálně.

Zatímco 71 % respondentů udělilo IDF vysoké hodnocení za její vojenské schopnosti, méně spokojeni byli respondenti s tím, jak se armáda stará o blaho svých vojáků.

Pouze 32 % respondentů si myslelo, že armáda odvádí dobrou nebo vynikající práci v péči o fyzické zdraví vojáků, 56 % jí udělilo střední nebo špatnou známku. Mnohem horší byla čísla týkající se péče o psychické problémy, kdy pouze 16 % respondentů uvedlo, že IDF odvádí dobrou práci a 41 % dalo IDF silný palec dolů.

Ve věkové skupině 18-24 let se velmi negativní názory na tyto dvě příslušné zdravotní otázky vyšplhaly na 48 % a 49 %. Ještě červeněji se v této věkové skupině, která v IDF slouží nejčastěji, ukázalo jídlo: plných 53 % dalo armádě špatnou známku za to, co dostávají za stravu.

Cestování bylo také bolestivým bodem, i když méně, neboť 41 % respondentů uvedlo, že IDF jim špatně pomáhá dostat se na základnu po dovolené.

Respondenti byli rovněž dotázáni na dva palčivé problémy současné izraelské společnosti – odvody haredim (ultraortodoxních) a ženy v armádě.

Pokud jde o ženy, 72 % těch, kteří se sami označují za sekulární, podporuje službu žen v bojových jednotkách, zatímco mezi tradičními Židy s tím souhlasila jen prostá většina (52 %). V národně-náboženském a haredistickém sektoru se čísla propadla (19 %, resp. 17 %), což vedlo k celkovému souhlasu na úrovni 54 %.

Respondenti byli dotázáni, zda podporují nejnovější zákon předložený v Knesetu, který osvobozuje muže od služby v armádě, pokud do 22 let studovali Tóru na plný úvazek. Zatímco 49 % respondentů je buď rozhodně, nebo částečně proti tomuto zákonu, 40,5 % jej alespoň trochu podporuje a 10,5 % uvedlo, že neví.

Dotazován byl také další aspekt odvodu – zda by vůbec měl být.  Počet těch, kteří podporují myšlenku přeměny IDF na profesionální armádu (jako je tomu například v USA), za posledních pět let vzrostl z 38 % na 47 %.

To však nevypovídá o celém příběhu, protože rozdělení podle věku ukazuje, že solidní většina (57 %) lidí ve věku 25-34 let (nejaktivnější záložníci), stejně jako 51 % lidí ve věku 18-24 let – většina odvedenců – a ve věkové skupině 35-54 let se chce odvodů zbavit. Odpor k této myšlence se v průběhu let rovněž zmenšil z 59 % na 41 % populace.

Průzkum IDI byl proveden online a telefonicky mezi 805 muži a ženami staršími 18 let.

30.11.2022 05:01 Daniel Žingor87Zdroj: World Israel News

Klíčová slova