Praha Jeruzalém

Kandidát na izraelského premiéra hovoří s populárními americkými pastory v rámci PR kampaně propagující knihu „Bibi: Můj příběh“.

Od: All Israel News 17. prosince 2022

Designovaný izraelský premiér Benjamin Netanjahu v posledních několika týdnech několikrát vystoupil v online rozhovorech s evangelikálními křesťanskými pastory a vedoucími po celé Americe, aby propagoval své nové memoáry „Bibi: Můj příběh“.

Kromě toho, že hovořil o tom, jaké to bylo vyrůstat v sionistické rodině oddané vzniku a bezpečnosti Izraele, opakovaně ocenil a vyjádřil vděčnost křesťanské komunitě za její podporu židovského státu.

Netanjahu se v Izraeli – kde horečně pracuje na vytvoření koalice – úzkostlivě vyhýbal tisku a poskytl rozhovory například Joelu Osteenovi z Lakewood Church v Houstonu, Robertu Morrisovi z Gateway Church v oblasti Dallas/Fort Worth a americkému jižanskému baptistickému pastorovi Robertu Jeffressovi v Dallasu. Bibi – jeho přezdívka – se také virtuálně setkal s Chrisem Mitchellem z křesťanské vysílací sítě (CBN) v Jeruzalémě, který nejdéle sloužícímu premiérovi připsal zásluhy za transformaci národního hospodářství, čímž připravil „půdu pro to, aby se Izrael stal známým jako start-up nation“.

Společnými tématy všech rozhovorů bylo jeho dětství, vojenská služba, národní bezpečnost Izraele ve světle íránské hrozby, význam Abrahamských dohod a potřeba, aby Izrael pokračoval v uzavírání nových mírových smluv se svými arabskými sousedy.

Když Netanjahu hovořil o prvních letech židovského národa, řekl během rozhovoru s Osteenem: „Museli jsme neustále vytvářet vlastní zázraky, abychom zajistili, že tento rodící se stát, který byl ohrožován stovkami milionů lidí kolem sebe, přežije a bude vzkvétat, a to moje rodina v podstatě dělala.“

Bibiho rodinné dědictví zahrnuje slávu jeho otce jako světově uznávaného historika a politického činitele, jeho sionistickou matku, která „nebyla nikterak ušlápnutá“, a smrt jeho bratra Yoniho při záchranné akci rukojmích.

„Můj bratr byl válečným hrdinou Izraele,“ řekl Netanjahu s odkazem na nálet na Entebbe v roce 1976, operaci Thunderbolt. „Oba jsme sloužili… v této malé jednotce speciálních sil, v níž můj bratr (Yoni) položil život při záchraně 103 židovských rukojmích, při možná nejodvážnějším vojenském zásahu v moderní době v Ugandě. Yoni byl jedinou vojenskou obětí této mimořádné záchranné akce.“

K bratrově smrti Netanjahu řekl: „Musel jsem překonat neutěšitelný zármutek a skutečně vstoupit do veřejného života s cílem mobilizovat svobodný svět proti mezinárodnímu terorismu… s jediným cílem: chránit židovský národ… protože si myslím, že je ztělesněním biblického proroctví.“

Netanjahu připomněl své vlastní vojenské zkušenosti a „střety se smrtí“ během služby u jednotky speciálních sil. Podělil se o příhodu, která se stala v roce 1972 při únosu letadla Sabena, kdy utrpěl střelné zranění.

„Zabili jsme dva teroristy, zneškodnili další dvě teroristky. Letadla nevybuchla, ale já jsem ležel na letištní ploše s injekcí morfia, kterou mi dal zdravotník, aby zmírnil bolest. Byl jsem postřelen do ruky a vidím svého bratra Yoniho, jak běží, běží, běží ke mně a stojí nade mnou, dívá se dolů – ve tváři má hrozný výraz úzkosti. A pak stojí nade mnou, vidí cákance červené krve na mé bílé kombinéze, kterou jsme nosili jako „falešní“ mechanici. A na tváři se mu rozprostře široký úsměv a řekne: „Vidíš, Bibi. Říkal jsem ti, abys tam nechodil.“

Netanjahu uvedl, že během svého působení v armádě jako velitel často pociťoval, že to „není jen cvičení… ale že jdeme po stopách našich předků – byli tam králové a proroci“.

Netanjahu hovořil o své vlastenecké lásce k Izraeli, lidu a zemi.

„Kráčel jsem jako voják. Křižoval jsem zemi – Judské hory, Galileu, Negev – a všechna ta místa, která jsem znal z Bible, se mi zjevila, protože byla skutečná.“

„Když se setkávám se svými křesťanskými evangelickými přáteli, říkám jim: ‚Jdeš po stopách Ježíše – a já znám křesťanské dějiny důvěrně. Je to úžasný příběh, když se dozvíte také o počátcích židovsko-křesťanské civilizace. Všechno se to odehrálo tady, přímo pod mým oknem.“

Když Netanjahu v každém ze svých rozhovorů přešel k politice, využil příležitosti a hovořil o velkých úspěších Izraele v oblasti technologických inovací.

„Izrael je dnes v mnoha ohledech ‚světlem národům‘ v jiném, ale nepřetržitém smyslu, protože jsme pramenem inovací… technologie, medicína, voda, energie, životní prostředí – všechny věci, které lidem zlepšují život, a mnoho z nich pochází ze Sionu,“ řekl Osteenovi.

Netanjahu v rozhovoru s Morrisem tento koncept rozvinul a uvedl, že Izrael – začínající země s ekonomickou silou – dokázal tuto sílu spojit se svou vojenskou a diplomatickou mocí, což označil za „železný trojúhelník“ míru proti íránské jaderné hrozbě.

„Protože se stalo to, že arabské státy kolem nás – když viděly, že Izrael tu zůstane; je tak silný, že nemá smysl s ním bojovat – měly všechny důvody se k němu připojit ve společném úsilí proti Íránu.“

„To je skutečně to, co jsem v dospělosti dělal celý život,“ řekl Netanjahu, „… posílení Izraele vojenskou, ekonomickou a diplomatickou silou a vytvoření míru prostřednictvím síly.“

„A když pracujete v tandemu na míru prostřednictvím síly, získáte vlastně obojí. Získáte mír a získáte sílu,“ řekl s odkazem na historický podpis Abrahámských dohod v roce 2020 mezi Izraelem a čtyřmi muslimskými zeměmi.

„Myslím si, že to je budoucnost Izraele – z malého státu na východním okraji Středozemního moře – se nyní řadí mezi osmou světovou velmoc s 1% celosvětové populace. To se nedá vysvětlit,“ řekl Netanjahu v rozhovoru pro CBN.

Netanjahu vysvětlil, že podepsání mírových smluv bylo výsledkem vytrvalosti a strategie, protože mnoho arabských států požaduje vyřešení izraelsko-palestinského konfliktu jako podmínku normalizace vztahů s Izraelem.

„Problém s Palestinci je v tom, že Palestinci odmítají přijmout Izrael a jakoukoli hranici, odmítají přijmout židovský stát a jakoukoli hranici. A dokud na tom budou trvat, nemůžete jejich problémy skutečně vyřešit,“ řekl Mitchellovi.

„Nešel jsem za 1 % arabského světa, které je na straně Palestinců, ale za 99 %. Nenechal jsem ocas vrtět psem… a jakmile jsme to udělali – jakmile jsme oslovili přímo arabské státy – přišly s námi a to dává velkou naději na širší mír.“

Ve všech svých rozhovorech Netanjahu důrazně děkoval evangelikální křesťanské komunitě v USA i ve světě za její angažovanost a podporu.

„Návratu židovského národa a obnovení židovského národa v zemi Izrael nesmírně pomohli křesťanští věřící, křesťanští sionisté,“ řekl Morrisovi a dodal: „Největšími spojenci Izraele ve světě jsou evangelikální křesťané.“

Dalším společným tématem byla bezpečnost Izraele.

„Mít radikální islámský režim v Íránu, který je odhodlán zničit Izrael, zničit Spojené státy, zničit naši společnou židovsko-křesťanskou civilizaci – mít je s balistickými raketami a jadernými zbraněmi – myslím, že je to hmatatelná hrozba pro naši společnou budoucnost,“ řekl Netanjahu Mitchellovi.

Uvedl, že nebude váhat použít jakékoli prostředky „nezbytné k odstranění íránského režimu“ od moci ve snaze zachránit „statečný íránský lid“, který je utlačován.

Během rozhovorů se Netanjahu dotkl také historického spojení Izraele s touto zemí, které sahá až do Bible, „v níž je, myslím, zhruba prvních 2 000 let židovského národa spojeno se zemí od dob Abraháma, Izáka a Jákoba – otců židovského národa“.

„Moderní dějiny byly přepsány pomocí lží a přepisují se i starověké dějiny,“ řekl Netanjahu Jeffressovi. „Jsme k této zemi připoutáni po tisíciletí, a to připoutáním, které nemá obdoby u žádného jiného lidu či národa. A rozhodně žádný národ tolik netrpěl – neprolil oceán slz a krve, aby získal zpět svou rodnou vlast, zemi Izrael, zemi Sion.“

18.12.2022 05:21 Daniel Žingor266Zdroj: All Israel news