Praha Jeruzalém

Židovská agentura oznámila, že rok 2022 byl z hlediska přistěhovalectví do Izraele rekordní – přistěhovalo se do něj více než 70 000 nových imigrantů z 95 různých zemí.

Od: All Israel News 29. prosince 2022

Toto číslo představuje dramatický nárůst oproti předchozímu roku, kdy se do Izraele přistěhovalo přibližně 28 600 osob. Rok 2022 představuje nejvyšší počet nových přistěhovalců za posledních 23 let, uvádí agentura, která je zodpovědná za zprostředkování a správu žádostí o přistěhovalectví.

Nejvíce přistěhovalců do Izraele přišlo ze dvou zemí – z Ruska s 37 364 přistěhovalci a z Ukrajiny s 14 680 přistěhovalci, což je důsledek ruské války na Ukrajině, která trvá od března. V porovnání s předchozím rokem se jedná o dramatický nárůst imigrace z obou zemí.

Pouze asi 28 % přistěhovalců z Ruska a Ukrajiny je podle rabínského práva považováno za Židy. Údaje Židovské agentury ukazují, že přibližně 27 % těchto přistěhovalců jsou profesionálové ve věku 18 až 35 let, kteří by byli přínosem pro izraelskou ekonomiku a společnost jako celek, pokud by se dokázali integrovat do národa.

Přibližně 24 % přistěhovalců tvoří děti a dospívající, kteří jsou často schopni naučit se nový jazyk a snáze se přizpůsobit nové společnosti než jejich rodiče.

Přibližně 22 % je ve věku 36 až 50 let, 14 % je ve věku 51 až 64 let a 13 % je starších 65 let.

Podle Židovské agentury se imigrace ze všech zemí vrátila na úroveň před pandemií.

Židovská agentura oznámila, že připravuje spuštění nového modelu „otevřených absorpčních center“, kde by mladí přistěhovalci žili ve stejných bytových domech a dostávali by podpůrné komunitní služby.

29.12.2022 06:37 Daniel Žingor103Zdroj: All Israel news

Klíčová slova