Praha Jeruzalém

Na jedné straně mince je vyobrazena datlová palma se jménem „Šimon“ ve staré hebrejštině, což je zřejmě odkaz na Šimona Bar Kochbu, vůdce stejnojmenného povstání.

Od: Algemeiner, 20. ledna 2023

Při vykopávkách v jeskyních u Mrtvého moře byla nalezena starověká hebrejská mince ražená v době židovského povstání proti římské nadvládě v Judeji, oznámil nedávno Izraelský úřad pro památky.

Bronzová mince byla objevena v přírodní rezervaci Nahal Darga. Je datována do druhého roku Bar Kochbova povstání, neúspěšného židovského povstání proti římské nadvládě v Judsku, které vypuklo v roce 132 n. l. v důsledku římských represí proti židovským praktikám. Povstání trvalo do roku 135 n. l. a skončilo rozsáhlým vyvražděním a zotročením židovského obyvatelstva, jeho vyhnáním z Jeruzaléma a přejmenováním provincie Judea na Syria Palaestina.

Na jedné straně mince je vyobrazena datlová palma se jménem „Šimon“ ve staré hebrejštině, což je zřejmě odkaz na Šimona Bar Kochbu, vůdce stejnojmenného povstání. Na druhé straně je vyobrazen vinný list s okolním nápisem „Rok druhý svobody Izraele“.

Takové mince razily židovské úřady během povstání ve snaze demonstrovat vzdor vůči římské nadvládě a posílit morálku, vysvětluje IAA. Jako surovina byly použity římské mince.

„Tato mince není jediným nálezem připisovaným židovským povstalcům, který byl získán při současných vykopávkách,“ uvedl Amir Ganor, vedoucí vykopávek IAA. „Byly nalezeny také zbytky unikátních textilií a látek různých barev.“

Vykopávky v jeskyních Nahal Darga přinesly při předchozích vykopávkách další artefakty. V roce 1951 byly v jeskyni Murabba’at II nalezeny papyry z období židovské správy Bar Kochby. „Další vykopávky v této lokalitě mohou odhalit, zda tato jeskyně sloužila jako sídlo Bar Kokhby během povstání, které se soustředilo v oblasti Judské pouště,“ uvedla IAA.

22.01.2023 06:22 Daniel Žingor78Zdroj: World Israel News

Klíčová slova