Praha Jeruzalém

Konzervativní politický představitel Ben Shapiro v úterý ve svém pořadu pro Daily Wire podpořil navrhované reformy izraelského soudnictví a tvrzení, že reformy učiní Izrael „fašističtějším“, označil za „směšné“.

Od: All Israel News 24. ledna 2023

„Benjamin Netanjahu se dostal pod palbu kritiky levicového křídla za to, že prosazuje plán demokratizace Nejvyššího soudu Izraele,“ řekl Shapiro.

Šapiro zdůraznil, že soudci Nejvyššího soudu v Izraeli nejsou schvalováni Knesetem, na rozdíl od amerického systému, v němž prezident USA nominuje kandidáta, kterého schvaluje justiční výbor amerického Senátu, a teprve poté se o jeho jmenování hlasuje v celém Senátu.

V Izraeli jsou soudci Nejvyššího soudu vybíráni a schvalováni s omezeným souhlasem volených zástupců. Výbor pro výběr soudců se skládá z devíti členů: Ministr spravedlnosti, další ministr vybraný kabinetem, dva členové Knesetu (tradičně jeden z koalice a jeden z opozice), dva členové advokátní komory a tři stávající soudci Nejvyššího soudu. Pro jmenování soudců Nejvyššího soudu je zapotřebí většina 7 z 9 členů výboru.

Podle navrhovaných reforem by kandidáty navrhoval premiér a o potvrzení nominace by rozhodoval Kneset, což je systém podobný tomu americkému.

Šapiro zdůraznil, že v Izraeli neexistuje psaná ústava, která by umožňovala izraelskému Nejvyššímu soudu prohlásit zákony, s nimiž nesouhlasí, za „protiústavní“.

„Ve Spojených státech Nejvyšší soud říká: ‚Mluvíme jménem ústavy, rušíme protiústavní zákon‘. Izraelský Nejvyšší soud říká totéž, ale v Izraeli ústava neexistuje, takže v podstatě jen říká: ‚Cokoli se nám nelíbí, můžeme zrušit,’“ řekl Shapiro.

Izrael má soubor základních zákonů, které fungují podobně jako ústava jako řídící právní zásady. Tyto zákony měly být základem pro psanou ústavu, ale k tomuto vývoji nikdy nedošlo.

Nejvyšší soud v Izraeli prohlásil, že má pravomoc soudního přezkumu jakéhokoli zákona Knesetu a také operací Izraelských obranných sil. Kritici tvrdí, že se jedná o bezprecedentní úroveň pravomocí soudu.

Navrhované reformy Netanjahuovy vlády by pravomoc Nejvyššího soudu v oblasti soudního přezkumu omezily, nikoli však vyloučily, a umožnily by Knesetu zrušit rozhodnutí Nejvyššího soudu prostou většinou hlasů.

25.01.2023 05:49 Daniel Žingor79Zdroj: All Israel news

Klíčová slova