Praha Jeruzalém

Kdyby bylo v roce 1967 povoleno vyvěsit na Chrámové hoře izraelskou vlajku, mohl konflikt skončit už tehdy.

Autor: Tom Nisani, JNS, 10. ledna 2023

Většina válek v dějinách začínala a končila symbolicky.

Před vznikem Státu Izrael a palestinské arabské identity byly prvním násilím v izraelsko-palestinském konfliktu jeruzalémské nepokoje v roce 1920, při nichž bylo zavražděno pět Židů a 216 jich bylo zraněno. Šlo o důsledek symbolu.

Krveprolití odstartoval muftí Hadždž Amín al-Husajní, který považoval Chrámovou horu za symbol panarabského, panmuslimského nacionalismu, přičemž sám byl jejím strážcem. Muftího podněcující rétorika zajistila, že za jeho života i v následujících desetiletích bylo prolito mnoho židovské a arabské krve.

Arabové si již více než 100 let přivlastňují Chrámovou horu, místo, které bylo po staletí muslimy z velké části ignorováno, jako své shromaždiště a symbolický „nulový bod“ izraelsko-arabského konfliktu.

Pro Izrael však byla Chrámová hora místem, kde mu zůstala porážka navzdory vítězství.

V roce 1967 zaznamenal Izrael jedno z nejúžasnějších vítězství moderních dějin, když porazil několik arabských armád, mnohonásobně zvětšil svou rozlohu a osvobodil své historické, původní a rodové srdce v Judeji a Samaří. Právě v Jeruzalémě však mohlo být vítězství symbolicky zajištěno.

Vynaložením obrovských prostředků na vykoupení starobylého hlavního města Židů Izrael prokázal pevné odhodlání upřednostnit symbolický význam před strategickým. To vyvrcholilo, když mladý izraelský důstojník Ezra Orni umístil na vrchol Skalního dómu izraelskou vlajku.

Stejně jako ve většině válek v historii znamená umístění vlajky vítězství a ukazuje poraženým, že byli poraženi. Území pod vlajkou je nyní pod kontrolou vítězů.

Nicméně když tehdejší izraelský ministr obrany Moše Dajan uviděl vlajku dalekohledem, okamžitě ji nařídil sundat, protože by prý zapálila celý Blízký východ.

Rozhodnutí Izraele vlajku sundat a předat správu Chrámové hory islámskému Waqfu bylo pravděpodobně okamžikem, kdy poražení získali záblesk naděje, že není vše ztraceno. Viděli, že navzdory hrdinskému vítězství Židů a naprostému zdecimování arabských armád se Židé stále obávají svých nepřátel.

Tento záblesk naděje se v průběhu let jen zvětšoval s tím, jak rostl izraelský souhlas s arabskými a muslimskými požadavky na Chrámovou horu.

Arabové vidí, jak izraelští policisté odvlékají Židy z Chrámové hory za pár tichých slov modlitby, jak Waqf rozhoduje, že Židé nemohou pít z veřejných fontán, jak nemuslimové musí nosit na oblečení žluté označení symbolizující ponížení dhimmi a jakákoli výtržnost přivádí izraelské rozhodující činitele k úžasu.

Stručně řečeno, takzvaný status quo na Chrámové hoře byl použit jako zbraň k získání palestinských vítězství a izraelských ústupků.

Když nový izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir krátce po svém nástupu do funkce vystoupil na dvanáct minut na Chrámovou horu, stejně jako to udělali někteří jeho předchůdci, přivlastnění si této ne-události k symbolickým účelům ze strany palestinských vůdců a apologetika izraelských tvůrců rozhodnutí a veřejného mínění byly žel předvídatelné.

Znovu jsme od mnoha izraelských mluvících hlav slyšeli, že takové akce roznítí Blízký východ. Ben-Gvírovu návštěvu odsoudili pokrytci v mezinárodním společenství, kteří vyzývají k zachování statu quo a pak napadají Izrael a Židy za jeho dodržování.

Ben-Gvirův nástup byl však silným momentem, který by mohl Izraeli umožnit znovu nabrat dynamiku v jeho stoleté válce proti palestinskému násilí a odmítavému postoji.

Pro Araby je Chrámová hora místem, kde tato válka začala. Pro vysoce postaveného izraelského ministra, který se vzepřel jejich hrozbám, je to důležité symbolické vítězství.

Izraelští politici příliš dlouho následovali Dayanův příklad. Tváří v tvář skutečným či smyšleným hrozbám dělali kompromisy a ustupovali.

Nikdy se nedozvíme, zda mohl konflikt skončit symbolickým a trvalým vyvěšením izraelské vlajky na Chrámové hoře v roce 1967. Víme však, že navzdory drtivému vojenskému vítězství nepřátelé Izraele v konfliktu neustoupili.

Snad se Izrael může začít bránit tomu, co palestinští odmítači považují za rostoucí židovské ponížení a izraelskou kapitulaci. Může tak učinit tím, že znovu potvrdí svou svrchovanost nad Chrámovou horou, místem, které sice získal, ale ne tak docela osvobodil.

Doufám, že více izraelských představitelů, náboženských i sekulárních, levicových i pravicových, pochopí symboliku Chrámové hory a vystoupí na ni. Mohou dodržovat status quo, ale nevyhrožovat násilím.

Tyto jednoduché, ale důležité činy by mohly vyslat silný a rozhodný signál těm, kteří usilují o budoucnost bez židovské suverenity, že se nenecháme odšoupnout.

Tom Nisani je výkonným ředitelem hnutí Beyadenu Temple Mount a členem Israel Victory Project.

12.01.2023 05:32 Daniel Žingor158Zdroj: World Israel News

Klíčová slova