Praha Jeruzalém

Poutní cesta a jezírko Siloe jsou důkazem života Židů v Jeruzalémě.

Autor: Jonathan Feldstein 9. ledna 2023

V 11. kapitole 2. knihy Samuelovy se píše o počátku vztahu mezi králem Davidem a Batšebou, která byla v té době ještě Urijášovou manželkou.

Nebylo by fascinující, kdyby David poslal dopis Urijášovi poté, co odešel do bitvy, aby navrátivší se dopis věrohodně podepřel Urijášovu smrt a umožnil tak Davidovi oženit se s Batšebou?

A co tedy když ten dopis – opatřený pečetí krále Davida – nejenže nebyl nikdy doručen, ale kdyby se dnes našel, byl by ve staré hebrejštině označen slovy „Nedoručitelné: Vrátit odesílateli“? Na jakou adresu by byl dopis vrácen?

Pokud by se takový dopis našel, byl by to jen jeden z mnoha archeologických nálezů posledních desetiletí, které poukazují na pravdivost biblického vyprávění o králi Davidovi a jeho spojení – spolu s židovským národem – s Jeruzalémem.

Dokud nebylo zhruba před 150 lety objeveno Davidovo město – přičemž vykopávky začaly teprve před několika desetiletími – mohli lidé oprávněně tvrdit, že chybí důkaz o existenci krále Davida, a biblické vyprávění se tak stalo spekulativním. Nesporné důkazy však znemožňují Davidovu existenci poctivě vyvrátit a vrhají mrak nepoctivosti na ty, kdo by i nadále popírali jeho kralování v Jeruzalémě, městě, které se stalo centrem židovského života na 3 000 let.

Město Davidovo je přesně to místo, kde existoval palác krále Davida. Právě tam měl být napsán jeho dopis Urijášovi. A právě tam by byl vrácen. Když tam stojíte a čtete zprávu o jeho prvním pohledu na Batšebu, můžete si představit, kde přesně se tato událost odehrála.

V posledních desetiletích byly archeologické důkazy mimořádné. Něco tak všedního, jako je starověký záchod, umožnilo vědcům určit, co mohli jíst obyvatelé Jeruzaléma v době obléhání.

K objevům v Davidově městě patří také vykopávky Poutní cesty, po které kráčely miliony židovských poutníků, když stoupali do Chrámu. Někteří z nich přicházeli, aby splnili svou biblickou povinnost. Jiní, jako například Ježíš, přicházeli uctívat Boha z celé izraelské země. Po celé délce Poutní cesty byly nalezeny pozoruhodné nálezy, například mince z prvního století a zvonek z oděvu velekněze. Je toho však mnohem víc.

Nedávno jsem položil řediteli pro mezinárodní záležitosti města David Ze’evovi Orensteinovi následující otázku: „Co je nového ve starobylém Davidově městě?“ zeptal jsem se ho.

Kromě pokračujících vykopávek na Poutní cestě, která zatím není přístupná veřejnosti, se Orenstein podělil o některé fascinující starověké objevy, které byly odhaleny v dnešní době.

Těsně před naším rozhovorem jsem absolvoval soukromou prohlídku s vynikající průvodkyní Širou, která mi přiblížila, jak vypadal původní Jeruzalém. Součástí prohlídky byla procházka po velké části Poutní cesty a prohlídka pokračujících vykopávek.

Orenstein řekl, že kromě těchto vykopávek byly v posledních týdnech roku 2022 oznámeny plány na vykopání zbývajících dvou třetin bazénu Siloe, významného biblického místa pro křesťany i Židy. Tůň Siloe se nachází na dolním úpatí Poutní cesty a označuje místo, kde se miliony lidí účastnily rituálního očišťování předtím, než vystoupali asi půl míle do samotného Chrámu.

Křesťané poukazují na jezírko Siloe jako na místo, kde – podle 9. kapitoly Janova evangelia – Ježíš uzdravil slepého muže. Ve skutečnosti je v Davidově městě jen málo věcí, pokud vůbec nějaké, které by nebyly stejně významné pro křesťany jako pro Židy.

Ježíš byl Židem prvního století a v Davidově městě se doslova procházel a klaněl. Pochopení jeho života a ústředního postavení Chrámu jako součásti židovských biblických dějin je významnou součástí pochopení židovských kořenů křesťanství.

Zázraky nejsou v Jeruzalémě neobvyklé, ale některé se zdají být neuvěřitelné.

Orenstein se podělil o zázračný způsob, jakým byla poprvé objevena Poutní cesta, a vysvětlil, jak prasklo moderní kanalizační potrubí, což si vyžádalo výkopy, aby bylo možné provést nezbytné opravy.

Potvrzení pravdivosti biblické historie Jeruzaléma není jen otázkou potvrzení vlastní víry, i když i to je velmi důležité. V dnešní době, kdy lidé historii neznají (nebo ji znají a záměrně si ji upravují tak, aby odpovídala jejich vlastnímu vyprávění), odhalují tisíce let staré důkazy z Davidova města historickou přesnost.

Popírání biblických dějin Jeruzaléma je obzvláště zavrženíhodné, protože podkopává víru miliard Židů a křesťanů. Bohužel je to také taktika používaná antisemity, kteří popírají právo Izraele na existenci a vymýšlejí a šíří nesmyslnou rétoriku, především že Židé nemají žádnou historii ani vztah k Izraeli obecně, zejména k Jeruzalému. Toto vyprávění často hlásají palestinští Arabové nebo během shromáždění Organizace spojených národů či mezi jinými, kteří se snaží vymazat existenci židovského národa ze země, kterou mu Bůh svěřil.

Pokud jde o Davidovo město, je prakticky možné zahrát si biblickou verzi hry „Spojte si body“. Existují orientační body a artefakty, které poukazují na četné biblické verše a historické záznamy, které uvádí Josefus a další.

Již za několik let budou moci poutníci 21. století projít celou délku Poutní cesty, která začíná u jezírka Siloe až k jižním schodům Chrámové hory. Všem tak doslova u nohou leží nezpochybnitelný důkaz biblického vyprávění o králi Davidovi a spojení židovského národa s Jeruzalémem.

Až se tak stane, bude to poprvé po dvou tisíciletích od doby, kdy Římané dobyli a zničili Jeruzalém a Chrám, kdy bude tato cesta otevřená.

Chci být u toho a vy byste měli být také.

10.01.2023 04:27 Daniel Žingor212Zdroj: All Israel news

Klíčová slova