Praha Jeruzalém

Archeologická lokalita na hoře Ebal v Samaří je ztotožňována s Jozuovým oltářem.

Autor: Etgar Lefkovits, JNS.org, 24. ledna 2023

Izrael nedovolí Palestincům poškodit významné archeologické naleziště nacházející se hluboko v biblickém srdci Samaří, které je miliony Židů a křesťanů uctíváno jako místo, kde Jozue postavil oltář, uvedl ministr obrany Yoav Gallant.

Ministr se vyjádřil v návaznosti na zprávy palestinských médií týkající se plánovaného palestinského stavebního projektu v oblasti hory Ebal, raně izraelského kultovního místa poblíž starověkého města Šekem. Toto město, dnes označované jako Nábulus, se v Bibli objevuje jako první hlavní město Izraelského království.

Lokalita, která se nachází v Oblasti B Judska a Samaří, běžně nazývané Západní břeh Jordánu, je již čtvrt století pod společnou kontrolou s Palestinci, jak stanovují dohody z Osla.

Záležitost hory Ebal rovněž poukazuje na nutnost zachování, údržby a ochrany izraelských archeologických nalezišť v oblastech kontrolovaných Palestinci po desetiletích zanedbávání, poškozování a chátrání.

„V návaznosti na zprávy, které se v posledních dnech objevily v palestinských médiích ohledně plánované výstavby v oblasti oltáře na hoře Ebal, bylo… Palestinské samosprávě objasněno, že nedovolíme žádné poškození oltáře, který byl definován jako archeologická lokalita historického kulturního a náboženského významu,“ napsal Gallant v oficiálním dopise.

Depeše z 18. ledna, jejíž kopii získala JNS, byla zaslána poslanci Limor Son Har-Melechovi (Otzma Yehudit).

Ministr obrany dodal, že dal pokyn IDF, aby v oblasti často prováděly hlídky a zabránily jakékoli činnosti, která by mohla místo poškodit.

„Vznesenou záležitost… prověří pověřené úřady a donucovací orgány v oblasti Judska a Samaří v případě potřeby přijmou opatření v souladu s povinnostmi, které jim vyplývají ze zákona a dohod,“ uvádí se v odpovědi, kterou JNS zaslal COGAT, orgán izraelského ministerstva obrany, který se zabývá palestinskými civilními záležitostmi.

Izraelský aktivista z nevládní organizace, která na palestinský stavební plán upozornila, uvítal ministrův slib jako „první krok“, ale uvedl, že samotné posílení vojenských hlídek nestačí.

„Jediná věc, která zajistí bezpečnost místa oltáře a ukotví izraelskou kontrolu nad hřebenem, je trvalé židovské osídlení na místě, podobné archeologickému národnímu parku nebo komunitě,“ řekl Benayahu Mellet z Fóra boje za každý dunam.

Dunam, osmanská měrná jednotka, která se v Izraeli stále používá pro půdu, se ve své moderní definici rovná desetině hektaru, tedy 0,247105 akru.

Osídlení na hoře Ebal. Krédo: Naše Fórum boje za každý dunam.

Osídlení z doby železné

Areál z doby železné na hoře Ebal, datovaný do 11. století př. n. l., se nachází v Oblasti B, a je tedy pod izraelskou bezpečnostní a palestinskou civilní kontrolou.

Izraelští Židé nesmějí místo navštívit bez vojenské koordinace.

Skupiny evangelických křesťanů místo nadále běžně navštěvují s doprovodem IDF, uvedl Aaron Lipkin, izraelský majitel cestovní kanceláře, která se specializuje na výlety do biblického srdce pro evangelikály.

Před dvěma lety byly vnější zdi zhruba 3000 let starého naleziště poškozeny během palestinských silničních prací, které prováděly posádky z nedaleké vesnice Asira aš-Šamalíja, což vyvolalo dřívější izraelské pobouření. Starosta vesnice tehdy uvedl, že k poškození došlo neúmyslně.

Lipkin, který na místo každý týden vede skupiny, uvedl, že areál neustále chátrá a v posledních dvou desetiletích byl vandalsky ničen a zanedbáván.

„Jedná se jednoznačně o izraelské místo, které je součástí biblického dědictví,“ řekl.

Galant ve svém dopise napsal, že ministerstvo obrany brzy uspořádá setkání s poslanci ohledně ochrany archeologických nalezišť v Judeji a Samaří, včetně hory Ebal.

K nejzávažnějšímu poškození židovského svatého místa na územích kontrolovaných Palestinci došlo v areálu, který Židé uctívají jako Josefovu hrobku a který se nachází uvnitř Nábulusu. Byl opakovaně vypleněn, poničen a zapálen, což je v rozporu s dohodami, které Palestincům ukládají povinnost chránit svatá místa.

Naproti tomu vrchol kopce na hoře Ebal leží většinou opuštěný a projíždějící řidiči si pravděpodobně neuvědomují jeho význam.

V osmdesátých letech 20. století ji izraelský archeolog Adam Zertal, který na místě prováděl vykopávky, ztotožnil s Jozuovým oltářem, ačkoli tento názor zůstává mezi vědci i po čtyřech desetiletích sporný. Vzhledem k tomu, že se oblast následně dostala pod palestinskou civilní kontrolu, nebyly po uzavření dohod z Osla prováděny žádné další vykopávky.

V loňském roce skupina mezinárodních vědců, kteří prohledali hromadu skládek z vykopávek z 80. let, oznámila, že na hoře Ebal objevila desku s nejstarším dochovaným hebrejským nápisem, který vzývá jméno Boží. Na základě epigrafické analýzy skenů a analýzy olova z artefaktu datovali drobnou olověnou tabulku s prokletím do roku 1 200 př. n. l., což by dokazovalo, že Izraelité byli při vstupu do Svaté země gramotní. Na jejich závěrečnou zprávu a odborné posudky nálezu se stále čeká.

„Nejde o to, co toto naleziště je, ale co symbolizuje,“ řekl Lipkin. „Je to příběh o narativu.“

25.01.2023 06:09 Daniel Žingor145Zdroj: United with Israel