Praha Jeruzalém

Premiér v reakci na rezoluci OSN o postavení Izraele před Haag: Židé neokupují svou zemi ani své věčné hlavní město Jeruzalém.

Od: Israel National News 31. 12. 2022 20:12

Premiér Benjamin Netanjahu v sobotu večer reagoval na rezoluci Valného shromáždění OSN, podle níž má Mezinárodní soudní dvůr v Haagu projednat „okupaci“ Judska, Samaří a Jeruzaléma.

„Stejně jako stovky překroucených rezolucí Valného shromáždění OSN proti Izraeli v průběhu let, ani dnešní hanebná rezoluce nezavazuje vládu Izraele…,“ prohlásil Netanjahu. „Židovský národ neokupuje svou zemi a neokupuje své věčné hlavní město Jeruzalém. Žádná rezoluce OSN nemůže tuto historickou pravdu zkreslit.“

„V posledních dnech jsem hovořil se světovými lídry, kteří v důsledku toho změnili své hlasování. Společně s prezidentem Isaacem Herzogem, izraelským velvyslancem při OSN Giladem Erdanem a pracovníky ministerstva zahraničních věcí jsme dosáhli něčeho důležitého. V rezoluci OSN, která byla přijata v listopadu, měli Palestinci absolutní většinu členských států OSN, které jejich iniciativu podpořily. Ty, které ji nepodpořily – které byly proti, zdržely se hlasování nebo nebyly přítomny – byly v menšině.

„Nyní, po našem zásahu, 11 zemí změnilo způsob hlasování a v důsledku toho došlo k obratu: Země, které palestinskou iniciativu podpořily, tvořily menšinu členů OSN a ty, které Palestince nepodpořily, tvořily většinu členských států OSN. Chtěl bych poděkovat prezidentu Isaacu Herzogovi, izraelskému velvyslanci při OSN a pracovníkům ministerstva zahraničních věcí za spolupráci, která vedla k tomuto významnému úspěchu. Budeme i nadále bojovat za pravdu,“ uvedl premiér.

Rezoluce byla přijata většinou 87 hlasů proti 26, přičemž opatření podpořily všechny arabské země, které mají s Izraelem diplomatické vztahy, a také Rusko a Čína.

Rezoluce předjímá status židovské přítomnosti v Jeruzalémě, Judeji a Samaří a konstatuje, že přítomnost Izraele v Jeruzalémě a Judeji a Samaří je nezákonná, a žádá Soudní dvůr, aby doporučil kroky, které by OSN a země celého světa měly podniknout proti Izraeli, který podle návrhu představuje „anexi“ těchto území.

Izraelský velvyslanec při OSN Gilad Erdan před pátečním hlasováním prohlásil: „Pobuřující rezoluce vyzývající k vydání poradního stanoviska Mezinárodního soudního dvora je morální skvrnou na OSN a každé zemi, která ji podporuje. Žádný mezinárodní orgán nemůže rozhodnout, že židovský národ je ‚okupantem‘ ve své vlastní vlasti. Jakékoli rozhodnutí soudního orgánu, který dostává mandát od morálně zkrachovalé a zpolitizované OSN, je zcela nelegitimní.“

„Palestinci odmítli každou mírovou iniciativu a zároveň podporují a podněcují teror. Místo aby OSN Palestince tlačila ke změně, dělá pravý opak: pomáhá jim škodit jediné živé demokracii na Blízkém východě, která nedávno podepsala 4 mírové dohody s arabskými zeměmi. Nebudeme se podílet na této ostudné přehlídce lží,“ dodal.

Velvyslanec Erdan pokračoval: „Rozhodnutí uspořádat hlasování, které se týká Izraele, o šabatu, je dalším příkladem morálního úpadku OSN, který brání tomu, aby byl postoj Izraele vyslyšen při hlasování, jehož výsledky jsou předem dané.“

Vzhledem k tomu, že se hlasování koná o šabatu, velvyslanec Erdan oznámil, že na zasedání nevystoupí a že mise Spojených států při OSN bude jménem Státu Izrael hlasovat proti navrhované rezoluci.

Kancelář předsedy palestinské samosprávy Mahmúda Abbáse po hlasování uvedla: „Toto hlasování je důkazem podpory celého světa našemu lidu a jeho nezpochybnitelným historickým právům. Prezident Mahmúd Abbás děkuje všem zemím, které se postavily na stranu Palestinců a jejich práv, a všem stranám, které se zasloužily o toto rozhodnutí.“

01.01.2023 05:22 Daniel Žingor167Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova