Praha Jeruzalém

Průzkum zjistil, že mezi mladšími Izraelci dochází k posunu směrem doprava.

Od: JNS.org, 17. ledna 2023

Národní hrdost Izraelců zůstala v roce 2022 stabilní a vyšší procento mladých Izraelců se označilo za pravicově orientované, vyplývá z průzkumu Israeli Democracy Index 2022, jehož výsledky v neděli zveřejnil Izraelský demokratický institut (IDI).

„Hrdost na to, že jsem Izraelec, zůstává mezi židovskou veřejností v průběhu let stabilní (víceletý průměr: 85,9 %),“ zjistil průzkum. Mezi arabskou veřejností bylo v roce 2022 zjištěno 38 %, což je mnohem méně než víceletý průměr 46 %.

Průzkum však také zjistil, že od roku 2019 až do června 2022 došlo k poklesu podílu dotázaných, kteří považují situaci Izraele za „dobrou nebo velmi dobrou“, a k nárůstu podílu těch, kteří situaci označili za „špatnou nebo velmi špatnou“.

Průzkum zjistil, že za posledních 20 let se za politicky pravicové označilo vyšší procento mladších respondentů než starších (73 % ve věkové skupině 18-24 let).

Průzkum nicméně poznamenal, že „ve všech věkových skupinách se podíl respondentů hlásících se k pravici v průběhu let trvale zvyšuje“.

Průzkum zaznamenal „významné překrývání“ náboženské identity a politických postojů. Ve všech náboženských skupinách se většina označila za pravicovou, zatímco sekulární skupina byla víceméně rovnoměrně rozdělena mezi pravici (32 %), střed (32 %) a levici (30 %).

Nejsilnější napětí v izraelské společnosti panuje mezi Araby a Židy, zjistil průzkum. Arabská veřejnost považovala napětí mezi oběma skupinami za nejsilnější za dvacet let, kdy se průzkum provádí. Židovská veřejnost rovněž hodnotila napětí jako nejvyšší ve srovnání s většinou ostatních ročníků průzkumu.

Arabské nepokoje na jaře 2021 posunuly čísla u obou skupin výše. Zatímco mezi Araby od té doby došlo k poklesu, mezi Židy zůstalo toto číslo vysoké „a v roce 2022 dokonce mírně (vzrostlo)“.

Důvěra veřejnosti ve státní instituce se v roce 2022 snížila plošně. Institucemi, které zaznamenaly výrazný pokles, byly „politické strany“, Kneset, vláda, média, policie a Nejvyšší soud.

Izraelské obranné síly a prezident Izraele zaznamenaly ve srovnání s nimi jen mírný pokles důvěry.

Na otázku: „Izrael je definován jako židovský a demokratický stát. Která složka by podle Vás měla převažovat?“, respondenti patřící k náboženským skupinám zvolili židovskou složku (haredimové-85 %, národní náboženství-77 %, tradiční náboženství-58,5 %).

Mezi sekulárními osobami 51 % uvedlo, že by měla převažovat demokratická složka. Patnáct procent zvolilo židovskou složku a 31 % uvedlo, že obě složky by měly mít stejnou váhu.

Osmdesát procent židovských respondentů uvedlo, že zásadní rozhodnutí týkající se míru a bezpečnosti by měla přijímat židovská většina. Pokud jde o rozhodnutí týkající se hospodářství a společnosti, 60 % respondentů uvedlo, že je nutná židovská většina.

Průzkum probíhal na internetu a telefonicky od 22. května do 21. června 2022 a zúčastnilo se ho 1 092 mužů a žen, kteří byli dotazováni v hebrejštině a 219 v arabštině.

18.01.2023 05:31 Daniel Žingor94Zdroj: United with Israel

Klíčová slova