Praha Jeruzalém

„Ministerstvo zahraničí“ PA odsuzuje sankce, které na něj Izrael uvalil v reakci na její protiizraelskou snahu v OSN.

Palestinská samospráva (PA) v pátek odsoudila nové sankce, které na ni Izrael uvalil, s tím, že tato opatření jí nezabrání v boji proti „izraelské okupaci“.

Zahraniční úřad PA ve svém prohlášení uvedl, že „tato opatření jsou odrazem rasistické koloniální platformy Netanjahuovy vlády proti našemu lidu, flagrantním porušením závazků Izraele jako okupační mocnosti a setrváním v izraelské vzpouře proti mezinárodnímu právu a podepsaným dohodám.“

Zdůraznil, že „tato a další opatření neodradí naše lidi a naše vedení od pokračování v boji a politických, diplomatických a právních akcích s cílem poskytnout mezinárodní ochranu našemu lidu a skoncovat s pokračující beztrestností Izraele vůči odpovědnosti a přinutit ji ukončit okupaci území státu Palestina.“

Úřad vyzval americkou administrativu, aby „vážně zasáhla a zastavila implementaci platforem Netanjahuovy vlády, které jsou nepřátelské vůči našemu lidu a míru“.

Prohlášení následovalo po izraelském oznámení balíčku sankcí zaměřených na Palestinskou samosprávu v reakci na její snahu přesvědčit Valné shromáždění OSN, aby podpořilo případ Mezinárodního soudního dvora proti Izraeli.

Sankce zahrnují zmrazení veškeré výstavby palestinských Arabů v oblasti C Judea a Samaří – včetně zásahu proti nelegální výstavbě – a zabavení 139 milionů šekelů daňových fondů vybraných Izraelem od pracovníků PA jménem Palestinské správy. Peníze budou převedeny do fondu pro izraelské oběti palestinských arabských teroristů.

Minulou sobotu Valné shromáždění OSN hlasovalo v poměru 87 ku 26 pro podporu rezoluce vyzývající Mezinárodní soudní dvůr v Haagu, aby rozhodl o zákonnosti přítomnosti Izraele v Judeji, Samaří a východním Jeruzalémě.

Autor: Elad Benari, 6. ledna 2023

07.01.2023 09:39 Kristýna Kupková58Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News