Praha Jeruzalém

Mezi návštěvníky byly i školy, vojenské akademie, nevěsty a ženichové.

Od: JNS.org, 12. ledna 2023

Během roku 2022 navštívilo Chrámovou horu v Jeruzalémě 51 483 Židů, což je nárůst oproti 34 651 v roce 2021 a 20 684 v roce 2020, vyplývá ze statistik sestavených nevládní organizací Beyadenu, která se zabývá posilováním židovského vztahu ke svatému místu.

V průběhu roku 2022 si místo, které je považováno za nejposvátnější v judaismu, prohlédlo 30 předvojenských akademií a tři školy. V posledním čtvrtletí roku 2022 sem zavítalo 61 ženichů, 20 nevěst a 19 bar bat micva.

Generální ředitel Beyadenu Tom Nisani však zaznamenal i doprovodný negativní trend.

„Jsme také svědky zatýkání, zákazů a zadržení stovek židovských návštěvníků Hory, a to nikoliv proto, že by se chovali násilně nebo nezákonně, ale z absurdních důvodů, jako je modlitba, mávání izraelskou vlajkou nebo pokus o konzumaci sufganijot (želé koblihy – pochoutka spojená s chanukou) na Hoře. To se musí v roce 2023 změnit.“

V loňském roce bylo zatčeno 51 židovských návštěvníků této lokality a 90 židovských věřících bylo zadrženo. Padesát dva návštěvníků Chrámové hory bylo policejním příkazem vykázáno.

15.01.2023 05:39 Daniel Žingor58Zdroj: United with Israel

Klíčová slova