Praha Jeruzalém

Podle ministra financí měl soud zájem pouze na ochraně „hodnot a zájmů malé menšinové skupiny“ a na tom, aby se Izrael stal státem pro všechny své občany.

Od: World Israel News, 9. ledna 2023

Ministr financí Bezalel Smotrich vystoupil proti tomu, co označil za „divoké útoky“ ze strany opozice na vládní návrh reformy soudnictví – včetně tvrzení předsedy strany Bennyho Gantze, že opatření povedou k občanské válce – a uvedl, že jediným cílem je vytvořit „silný a nezávislý právní systém“, který neprosazuje „radikálně levicovou agendu“.

„V posledních dnech jsme byli svědky divokých útoků různých osobností proti ministru spravedlnosti Jarivovi Levinovi a je dvojnásob smutné, když ostrá slova a hrozby občanskou válkou přicházejí od lidí na nejvyšších místech,“ řekl Smotrič během týdenního zasedání frakce Náboženský sionismus.

„Národní tábor vždy říkal: ‚Ne občanské válce‘,“ řekl Smotrich a vyzval opoziční představitele, aby ukončili „vyhrocenou a podněcující diskusi“.

„Náprava právního a demokratického systému po justiční revoluci vedené vybranými lidmi, kteří si velmi mazaně vybrali své náhradníky a zavedli koncentraci neomezené moci, která vynechala moc veřejnosti, nepředstavuje konec demokracie,“ řekl.

Cílem soudních reforem je „posílit izraelskou demokracii“, dodal.

„Mnohokrát jsem řekl, že nebudu žít ani jeden den v zemi, která nemá silný a nezávislý právní systém. Systému, který chrání práva jednotlivce a méně prosazuje radikální levicovou agendu.“

Soud bude mít „důvěru veřejnosti“, řekl ministr financí, „bude rozmanitý a silný a bude poskytovat úlevu slabým a chránit práva neprivilegovaných.“

„Plnění předvolebních slibů není výsadou ani právem, ale naší demokratickou a morální povinností vůči veřejnosti,“ dodal.

Upozornil na minulá rozhodnutí soudu, která zahrnovala umístění čtrnáctiletých dívek, které protestovaly proti rušení předsunutých stanovišť v Judeji a Samaří, do vazby.

Smotrich rovněž obvinil bývalého předsedu Nejvyššího soudu Aharona Baraka z pokrytectví, když vyzval ke zrušení Levinem navržených reforem s tvrzením, že jsou nedemokratické.

Barak, dlouholetý zastánce soudního aktivismu, rozšířil roli Nejvyššího soudu při tvorbě izraelských zákonů a prohlásil Základní zákony za izraelskou ústavu, čímž rozšířil právo soudu rušit zákony Knesetu.

Smotrich poznamenal, že Barak zrušil zpravodajský server Arutz Sheva, „jediný hlas, který měl národní tábor ve Státě Izrael“.

Smotrich tvrdil, že soud se zajímá pouze o ochranu „hodnot a zájmů malé menšinové skupiny“, která má zájem na tom, aby se Izrael ze židovského státu stal státem pro všechny jeho občany.

„Osvobozujeme stát Izrael od této antidemokratické věci. Zodpovědně říkám, že soudní systém z toho vyjde posílenější, nezávislejší,“ uzavřel.

10.01.2023 04:05 Daniel Žingor81Zdroj: World Israel News

Klíčová slova