Praha Jeruzalém

Bývalý představitel Trump-Pencovy administrativy varuje, že návrh zákona představuje obrovskou hrozbu pro svobodu projevu, lidská práva a náboženskou svobodu.

Autor: Joel C. Rosenberg 19. března 2023

JERUZALÉM, IZRAEL – Je možné, že by izraelská vláda letos mohla přijmout zákon, který by znemožnil lidem sdílet poselství evangelia v zemi, kde se Ježíš narodil, kázal, zemřel, byl pohřben a vstal z mrtvých?

Žel ano – je to možné.

V době, kdy se blíží Květná neděle a Velikonoce – dva nejposvátnější dny v kalendáři pro ty, kteří vyznávají Ježíše jako Boha i Mesiáše – předložili minulý týden dva poslanci Knesetu (izraelského parlamentu) návrh zákona, který by zakázal veškeré snahy vyprávět lidem o Ježíši.

Za porušení zákona by hrozilo vězení.

Pokud by návrh zákona začal v Knesetu získávat podporu a začal směřovat ke schválení, mohl by Netanjahuově vládě způsobit nové velké bolesti hlavy, protože by vyvolal vážný střet s evangelikálními křesťany ve Spojených státech a po celém světě, kteří patří k největším podporovatelům státu Izrael.

Jen ve Spojených státech žije přibližně 60 milionů evangelikálů.

Podle Světové evangelikální aliance jich je na celém světě odhadem 600 milionů.

Návrh zákona by také mohl vyvolat ostrou kritiku ze strany republikánů i demokratů v Kongresu, v exekutivě, mezi americkými guvernéry a dalšími, kteří milují Izrael a vždy stáli na straně židovského státu, ale ostře by se postavili proti snahám umlčet Ježíšovy následovníky ve Svaté zemi.

Bývalý americký velvyslanec pro mezinárodní náboženskou svobodu Sam Brownback – který působil v době Trumpovy a Pencovy vlády – je prvním americkým představitelem, který veřejně varoval, že tento nový zákon představuje obrovskou hrozbu pro svobodu projevu, lidská práva a náboženskou svobodu.

V pátek poslal ALL ISRAEL NEWS Browbackovi – dlouholetému a důslednému příteli a podporovateli Izraele – e-mailem odborný překlad návrhu zákona v angličtině, který byl ovšem původně napsán v hebrejštině.

Překvapený a znepokojený velvyslanec odpověděl následujícím prohlášením:

„Svobodné a demokratické země prostě nezakazují svobodnou výměnu myšlenek, a to se týká i náboženské víry a přesvědčení. Článek 18 Všeobecné charty lidských práv – k níž se Izrael přihlásil – zaručuje svobodu náboženského vyznání, včetně práva rozhodovat o svém vlastním náboženském přesvědčení.“

CO VLASTNĚ NOVÝ NÁVRH ZÁKONA ŘÍKÁ?

Navrhovaná legislativa by postavila mimo zákon veškeré snahy lidí jedné víry, kteří jakýmkoli způsobem chtějí diskutovat nebo se snaží přesvědčit lidi jiné víry, aby zvážili změnu svého současného náboženského přesvědčení.

Trestem za takové jednání by byl „jeden rok odnětí svobody“.

Pokud by se jednalo o rozhovor s nezletilou osobou, tedy osobou mladší 18 let, byl by trest „dva roky odnětí svobody“.

Tento návrh zákona by se vztahoval na osoby, které vedou duchovní rozhovory s Izraelci jakéhokoli náboženství.

Ve svém oficiálním vysvětlení návrhu zákona však oba izraelští zákonodárci výslovně zdůraznili varování, aby zastavili zejména křesťany.

Zdá se tedy, že hlavním cílem návrhu zákona je znemožnit stoupencům Ježíše („Ješua“ v hebrejštině) vysvětlovat, proč věří, že Ježíš je Mesiáš i Bůh, s nadějí, že Izraelci by mohli uvažovat o jeho následování.

Návrh zákona nečiní trestným pouze prostý osobní rozhovor o Ježíši s jinou osobou.

Za nezákonného by označil také „toho, kdo člověka přemlouvá – přímo, digitálně, poštou nebo online – k tomu, aby ho obrátil na jinou víru“.

Tvorba a zveřejňování online videí vysvětlujících evangelium židovským nebo muslimským obyvatelům Izraele – a obyvatelům jakéhokoli jiného náboženského vyznání – by se tak rázem staly nezákonnými.

Vydávání knih, jiné tištěné literatury, online článků, podcastů nebo jiných forem médií, které vysvětlují život a službu Ježíše a jeho poselství obsažené v Novém zákoně, by se rovněž stalo nezákonným.

Stejně tak by bylo zakázáno diskutovat o poselství evangelia prostřednictvím e-mailů, textových zpráv, písemných dopisů a/nebo sociálních médií, včetně odpovídání na otázky iniciované lidmi, kteří Ježíše nenásledují.

V Izraeli je již nyní trestné pokoušet se získávat pro svou víru nezletilé nebo uplácet lidi jakéhokoli věku penězi či hmotnými statky, aby změnili své náboženské názory.

Tato nová legislativa se však snaží jít mnohem dál.

„Někdy tyto pokusy nezahrnují peněžní sliby nebo materiální výhody, a proto nejsou podle současného zákona nezákonné,“ uvádí se v návrhu zákona, „ale mnohé negativní důsledky, včetně psychických škod, opravňují k zásahu zákonodárce.“

„Proto se navrhuje, aby vedle zákazu poskytování protislužeb jako pobídky ke konverzi náboženství bylo zakázáno také nabádání ke konverzi náboženství, pokud je činěno přímo vůči osobě,“ ať už se tak děje tváří v tvář nebo prostřednictvím jiných komunikačních prostředků.

KDO NAPSAL TENTO PROTIKŘESŤANSKÝ ZÁKON?

Autoři tohoto zákona, Moše Gafni a Jakov Ašer, jsou ultraortodoxní židovští poslanci Knesetu.

Oba jsou členy Sjednoceného judaismu Tóry (UTJ), politické strany haredi (vysoce náboženské), která má v současném Knesetu celkem sedm ze 120 křesel.

A oba jsou vlivnými hlasy – a důležitými hlasy – uvnitř 64členné vládní koalice vedené Netanjahuem.

Gafnimu je 70 let. Poprvé byl do Knesetu zvolen v roce 1988 a od té doby v něm působí téměř nepřetržitě. Dnes je předsedou vlivného finančního výboru Knesetu a členem výboru pro zahraniční věci a obranu a společného výboru pro obranný rozpočet.

Sedmapadesátiletý Asher byl do parlamentu poprvé zvolen v roce 2013. Dnes působí jako předseda výboru Knesetu pro vnitřní záležitosti a ochranu životního prostředí.

Gafni se dlouhodobě staví proti vyznavačům Ježíše.

Poprvé předložil zákon, který měl zavést zákonný zákaz evangelizace v Izraeli, již v roce 1999.

Jeho návrh zákona nikam nevedl, ale Gafni od té doby opakovaně předkládá jeho verze.

DOVOLÍ NETANJAHU – VELKÝ PŘÍTEL EVANGELÍKŮ – ABY TAKOVÁ PROTIKŘESŤANSKÁ LEGISLATIVA PROŠLA?

Netanjahuovi slouží ke cti, že v minulosti nikdy nedovolil, aby se taková legislativa prosadila nebo schválila.

Stejně tak to nedělala ani jeho středopravicová strana Likud.

Proč?

Protože Netanjahu a většina, ne-li všichni členové strany Likud vždy dokazovali, že jsou neoblomní v otázce zachování a ochrany židovského státu jako liberální demokracie.

Vždy věřili, že v Izraeli musí být umožněno zastávat a vyjadřovat i nepopulární názory a že práva náboženských a etnických menšin musí být chráněna v rámci právního státu.

Netanjahu a Likud proto odmítali takové explicitní porušování svobody slova, zjevné porušování náboženské svobody a agresivní útoky na základní lidská práva.

Netanjahu se navíc v uplynulých třech desetiletích osvědčil jako velký přítel evangelikálních křesťanů.

Netanjahu se sice s evangelikály teologicky neshoduje v tom, kdo je Ježíš, ale evangelikální komunitu dlouhodobě považuje za skutečné požehnání a strategický přínos pro Stát Izrael a židovský národ na celém světě.

Proto se Netanjahu již tři desetiletí aktivně a důsledně uchází o silnou podporu Izraele mezi evangelikálními křesťany, kterých je ve Spojených státech asi 60 milionů a na celém světě asi 600 milionů, a stará se o ni.

Netanjahu se pravidelně setkává s křesťanskými představiteli nejrůznějších denominací a často vystupuje na křesťanských konferencích a fórech, mimo jiné na „Summitu křesťanských médií“, který každoročně v Jeruzalémě pořádá izraelský vládní tiskový úřad.

Právě v loňském roce jsem přivedl delegaci evangelikálních podnikatelů a vedoucích pracovníků médií, aby se s Netanjahuem setkali v Knesetu.

Během svého knižního turné před několika měsíci Netanjahu také vystoupil v mnoha křesťanských televizních stanicích, včetně TBN a CBN, dvou nejsledovanějších evangelikálních stanic ve Spojených státech.

PROČ BY TO LETOS MOHLO BÝT JINAK?

Evangeličtí a mesiánští židovští představitelé, kteří v minulých dnech hovořili s ALL ISRAEL NEWS, však tvrdí, že se obávají, že v současném politickém prostředí by se zákon předložený Gafnim a Ašerem mohl skutečně stát zákonem.

Upozorňují, že ze 120členného Knesetu je současná vládní koalice složena z velkého počtu ortodoxních a ultraortodoxních členů.

Tito členové jsou na tomto legislativním zasedání mnohem agresivnější než kdykoli předtím a prosazují přijetí zákonů, které podporují jejich teologický světonázor.

A tito členové se zřejmě domnívají, že Netanjahu si nemůže dovolit ztratit jejich hlasy, pokud doufá, že zůstane premiérem, a doufá, že se mu podaří prosadit své další důležité politické priority, včetně zastavení íránského režimu ve výrobě jaderných zbraní, uzavření míru se Saúdskoarabským královstvím, posílení a rozšíření izraelské ekonomiky (zejména v době, kdy ekonomika USA zpomaluje) a přijetí rozsáhlých reforem soudnictví.

Současné hnutí za reformu soudnictví skutečně vyvolává další obavy evangelikálních a mesiánských židovských představitelů.

Mnozí z nich se domnívají, že reformy jsou ve skutečnosti nutné ke zlepšení chybného izraelského právního systému.

Obávají se však, že pokud Kneset schválí extrémní verzi „přehlasovací klauzule“ – jedné z nejkontroverznějších a nejostřeji diskutovaných navrhovaných reforem, která by umožnila Knesetu přehlasovat rozhodnutí izraelského Nejvyššího soudu prostou většinou hlasů pouhých 61 ze 120 poslanců – mohlo by to vážně ohrozit lidská práva a občanské svobody všech menšin v zemi, včetně náboženských menšin, jako jsou například vyznavači Ježíše.

Něco jiného by bylo, kdyby „přehlasovací klauzule“ vyžadovala nadpoloviční většinu, řekněme 90 křesel v Knesetu, pro přijetí legislativy, kterou předtím Nejvyšší soud zrušil.

Pozitivní a přijatelný by mohl být i kompromis v otázce „přehlasovací klauzule“, kdy by ke zrušení rozhodnutí Nejvyššího soudu bylo zapotřebí méně než 90, ale mnohem více než 61 hlasů pro konečnou legislativu.

Ale legislativa, která by umožňovala prostou většinou zrušit rozhodnutí Nejvyššího soudu, podle nich představuje vážnou hrozbu z několika důvodů.

Pokud by se například návrh zákona Gafniho-Ashera stal zákonem, Nejvyšší soud by jej pravděpodobně zrušil jako porušení svobody projevu, základních lidských práv a svobody náboženského vyznání.

Pokud se však stane zákonem i v současnosti navrhovaná verze „přehlasovací klauzule“, pak by prostá většina pouhých 61 poslanců Knesetu mohla rozhodnutí Nejvyššího soudu zrušit.

To by umožnilo současnému Knesetu pokračovat v zákazu všech forem evangelizace v Izraeli a neposkytlo by to žádnou právní ochranu židovským i nežidovským lidem – Izraelcům i cizincům – kteří milují Ježíše a chtějí o něm vyprávět ostatním.

Jedná se o závažný a znepokojivý nový vývoj v zemi, kterému se ALL ISRAEL NEWS budou podrobně věnovat.

21.03.2023 04:56 Daniel Žingor880Zdroj: All Israel news

12 komentářů

 1. Andrea

  27. 3. 2023

  Odpovědět

  Ďakujem aj za komentáre, veľa vysvetľujú. Je ale možné, že ak by bol takýto zákon schválený, bude v Izraeli dláždena cesta amtikristovi? podobne ako už v Amerike, v Británii...myslím, že Knesetu nebude veľmi záležať na poklese turizmu v Izraeli. Čím menej kresťanov bude v Izraeli, tým "lepšie" Pôjde aj Izrael do diktatúry. Možno sa naozaj naplnia Ježišove slová o úteku v deň ohavnosti spustosrnia, aby sa modlili, žeby neprišiel ten čas úteku na sviatok alebo sobotu.

 2. Pavel Pokorný

  21. 3. 2023

  Odpovědět

  No, tak tohle už asi ne. Radikálové asi chtějí využít situace a protlačit co nejvíce. Ale tohle již projít snad nemůže. Jen si vezměme, kolik křesťanů (všech denominací) cestují ročně do Izraele. Jak by tento zákon udělal změnu ohledně turismu, který Izrael také velmi drží ekonomicky. Od svého známého/konvertity k judaismu/ jsem jednou zaslechl úvahu, že když v dějinách muselo ke křesťanství konvertovat určitý počet židů, neměli by křesťané nyní stejný počet duší Judaismu vrátit. Asi to znělo v nadsázce, ale jestli bude přitvrzovat, tak se o mezináboženský dialog začínám trochu obávat. Bůh žehnej izraelské vládě, ať se nenechá zaslepit radikalismem...Be ezrat- ha-Šem

 3. Petr Moravec

  21. 3. 2023

  Odpovědět

  No, přijde mi to příliš hloupé na to, aby to mohla být vážně míněná snaha vlády. Izrael by se tak zařadil k zemím jako je Irán, Pakistán atd, což je nesmysl. Buď jsou ti dva pánové opravdu tak zapálení, že to prostě zkoušejí (u ultraortodoxů nic divného) nebo je to účelově načasovaná "kachna" typu podívejte se, kam to povede, když soudní reformu provedou...

  • Daniel Žingor

   21. 3. 2023

   Odpovědět

   Kachna to není a míněno je to naprosto vážně a není no nic nového - viz můj předchozí příspěvek. Je to na pořadu dne od doby, co Izrael znám. Má to významnou rovinu velmi temné a bolestné historické zkušenosti, kterou Izrael má z pokřesťanšťování - to není úplně na pár vět...

   • Jan Vrána

    27. 3. 2023

    Odpovědět

    Možná se jedná o spíše zaslepenost. V pozadí velmi bolestné historické zkušenosti kdy vlastní národ popravil svého mesiáše , Nevinného. Boha - Člověka. A do konce časů se nehodlá změnit, chce v tom pokračovat na Jeho následovnících.

 4. Jaromír Vykoukal

  21. 3. 2023

  Odpovědět

  Zajímalo by mě stanovisko ICEJ. Opravdu zajímalo.,

  • Daniel Žingor

   21. 3. 2023

   Odpovědět

   ICEJ to pochopitelně ví a není to pro ní překvapení - pro mě to není překvapení cca od roku 1998, kdy jsem tam byl poprvé a byl jsem s tím konfrontován VELMI napřímo, kdy jsem byl důrazně místními Izraelci varován, že pokud by byla moje aktivita vyhodnocena jako náboženské přesvědčování, budu do 48 hodin na letišti a doma - nic nového :)

   • Jaromír Vykoukal

    21. 3. 2023

    Odpovědět

    Zdravím, dobře. A tedy je možné, že se lidé pro šíření křesťanství budou v Izraeli zavírat?

    • Daniel Žingor

     21. 3. 2023

     Odpovědět

     Ano - to možné je :) - i dnes je postavení mesiánských židů v Izraeli velmi na hraně (a mnohdy za hranou) toho, co by si viděl za normální ze tvého pohledu - to je současnost, nikoli potenciální budoucnost.

     • Jaromír Vykoukal

      21. 3. 2023

      Odpovědět

      Díky, moc optimismu mi Tvá pravdivá slova nedávají...

 5. Jaromír Vykoukal

  21. 3. 2023

  Odpovědět

  Řekl bych, že mé obavy z toho, co přinese Izraeli tato vláda, ty obavy které jsem neměl odvahu nikde prezentovat, protože jsem jim sám nechtěl věřit, se začínají vyplňovat.

  • Daniel Žingor

   21. 3. 2023

   Odpovědět

   :) a bude se přitvrzovat - budu dávat ten slíbený článek G. Zbavitelové

Přidání komentáře

Váš email nebude zveřejněn.
Abychom zabránili spamu, musí být Váš první komentář schválen. Mějte prosím strpení.

O profilový obrázek se stará Gravatar.