Praha Jeruzalém

Ukázky „modelu“ pesachového sederu v OSN se zúčastnilo 70 velvyslanců z celého světa.

Autor: Ben Rappaport, United with Israel, 30. března 2023

Izraelský velvyslanec při OSN Gilad Erdan ve spolupráci s organizací Aish Global v úterý uspořádal v sídle OSN ukázkový – nikoli pravý – pesachový seder za účasti 70 velvyslanců z celého světa.

Podávala se tradiční sváteční jídla, četly se úryvky z hagady a velvyslanci se seznámili s tradicemi a zvyky spojenými s tímto svátkem.

Akci inicioval velvyslanec Erdan s cílem posílit mezi velvyslanci znalost judaismu a židovských tradic a hodnot. Mezi účastníky byla i velvyslankyně Spojených států při OSN Linda Thomas-Greenfieldová a velvyslanec Ukrajiny při OSN Sergej Kyslycja.

Velvyslanec Erdan ve svém projevu řekl: „Při sederu máme přikázáno převyprávět Exodus, jako bychom sami byli otroky v Egyptě a sami byli vyvedeni Boží rukou. Tak se Exodus stává kolektivní vzpomínkou pro každého Žida na celém světě. Ale co víc, Exodus – přechod z otroctví na svobodu – se stal univerzálním tématem osvobození pro všechny lidi, Židy i nežidy.“

„Není to jen příběh židovské emancipace a národnosti, je to také příběh židovské státnosti – legitimního práva židovského národa vrátit se domů do země, kterou nám Bůh zaslíbil. Moderní stát Izrael je dnes pokračováním téhož Exodu. A je to příběh velikého úspěchu.“

„Když si každá židovská rodina převypráví příběh naší cesty z otroků v Egyptě ke svobodným lidem na Sionu, připomínáme světu, že Izrael byl, je a vždy bude vlastí židovského národa.“

Velvyslanec dodal: „Mnozí vnímají OSN jako orgán, který v roce 1947 ‚udělil‘ židovskému národu stát. Můj národ však nedostal listinu o vlastnictví Svaté země právem Valného shromáždění – dostali jsme ji božským právem. Vazba židovského národa na tuto zemi se zrodila s Božím příslibem Abrahamovi, našemu praotci, a byl to Exodus, který tento příslib uskutečnil.“

„Dnes se s vámi dělíme o tuto starobylou židovskou tradici, abychom si nejen připomněli, odkud můj lid přišel, ale také abychom si uvědomili, kam směřujeme,“ uzavřel Erdan. „Kéž je tento rok rokem svobody pro všechny lidi na celém světě: od Ukrajiny až po lid Íránu a ještě dál!“

31.03.2023 05:26 Daniel Žingor204Zdroj: United with Israel

Klíčová slova

Přidání komentáře

Váš email nebude zveřejněn.
Abychom zabránili spamu, musí být Váš první komentář schválen. Mějte prosím strpení.

O profilový obrázek se stará Gravatar.