Praha Jeruzalém

Premiér přednesl projev k národu o reformě soudnictví, tvrdí, že reformy nebudou odloženy, protože se sám nově zapojí do hledání kompromisu.

Od: Israel National News 23. března 2023 20:42

Premiér Benjamin Netanjahu dnes večer (ve čtvrtek) vystoupil s projevem k národu o plánovaných vládních reformách soudnictví. Projev navazuje na Netanjahuovo setkání s ministrem obrany Yoavem Gallantem, který vyzval ke zmrazení návrhů zákonů o justiční reformě do příštího zasedání Knesetu.

„Občané Izraele, před několika měsíci, jakmile byly oznámeny výsledky voleb, jsem řekl: ‚Hodlám být premiérem všech občanů Izraele‘, myslel jsem to vážně tehdy a myslím to vážně i dnes,“ řekl Netanjahu na začátku svého projevu. „Máme jednu zemi a musíme udělat vše pro to, abychom ji ochránili před vnějšími hrozbami a před nesmiřitelným rozkolem zevnitř. Nesmíme dopustit, aby jakýkoli spor, ať už je jakkoli vyhrocený, ohrozil naši společnou budoucnost.“

„Odpůrci reformy nejsou zrádci a zastánci reformy nejsou fašisté. Většina občanů Izraele miluje naši zemi a chce zachovat naši demokracii. Ale protože existují lidé, kteří si demokracii přivlastňují, chci říci několik slov o demokracii: zastánci reformy si myslí, že zde žádná demokracie není. To, co je skutečné a co demokracii ohrožuje, je všemocný soud. Na druhé straně odpůrci reformy si myslí, že to, co ohrožuje demokracii, je Kneset a vláda, která bude jednat bez zábran a bez brzd, která bude ohrožovat práva jednotlivce,“ řekl.

Premiér dal jasně najevo, že nehodlá zmrazit legislativu týkající se reformy soudnictví a že změny soudní výběrové komise by mohly být schváleny již příští týden. Prohlásil také, že po přijetí zákona, který brání generálnímu prokurátorovi a Nejvyššímu soudu prohlásit premiéra za neschopného, se může zapojit do snah o jednání o justiční reformě. Netanjahuovi zakázal zapojení generální prokurátor Gali Baharav-Miara kvůli údajnému střetu zájmů v souvislosti s jeho korupčním procesem.

„Až do dnešního dne jsem měl svázané ruce. Ale teď už ne. Dnes vstupuji do rozhovoru, v zájmu lidu a země udělám vše, co je v mých silách, abych dosáhl řešení a uklidnil duchy v národě. Všichni jsme bratři,“ řekl.

„Správný demokratický režim se musí zabývat těmito dvěma otázkami – vládou většiny a ochranou práv jednotlivce. Aby to zajistila a zabránila rozkolu v národě, musí se právní reforma zabývat těmito dvěma základními potřebami. Aby se zabránilo rozkolu v národě – každá strana musí brát vážně nároky a obavy druhé strany,“ vysvětlil premiér.

„Zastánci reformy jsou rozhořčeni, že v posledních desetiletích byla porušena rovnováha mezi jednotlivými složkami moci. Soud neoprávněně zasáhl do bezpečnostních hledisek v boji proti terorismu, což vládě způsobilo potíže při tvorbě politiky. Bránil například odsunu infiltrátorů z Izraele a víte, co to způsobilo obyvatelům jižního Tel Avivu. Zasahoval do plánu těžby plynu a po léta odkládal těžbu plynu z vody, což nás stálo miliardy šekelů, aniž by k tomu měl oprávnění. Bránil zákonům a odkládal schůzky, o nichž se vůbec nemělo jednat.

Netanjahu také řekl, že „existuje ještě jedno tvrzení, možná to nejbolestivější. Mnozí v národě se shodují na tom, že Nejvyšší soud je veden jako uzavřený klub pro jmenování soudců v systému přítel přináší přítele. Soudci mají ve stávajícím systému právo veta při jmenování soudců a v praxi se jmenují sami, což se neděje v žádné jiné demokracii Na světě. Poměrně dost lidí, kteří se neoznačují za příznivce reformy, si myslí, že by v této věci měly být provedeny různé změny a měla by být provedena skutečná reforma. Jsou však mezi nimi i tací, kteří se obávají, že navrhovaná reforma zajde příliš daleko a umožní vládě a Knesetu ovládnout soud a překonat každý paragraf a přijmout každý zákon. Obávají se neliberálního halachického státu, který bude přijímat zákony proti ženám a LGBT osobám.“

„Ve světle těchto obav dnes večer říkám – věřím, že je možné přijmout reformu, která poskytne odpověď oběma stranám, obnoví správnou rovnováhu mezi jednotlivými složkami moci a kromě toho zachová individuální práva každého občana v zemi. Nepřišli jsme je přejet a pošlapat. Přišli jsme vyvažovat a napravovat. Jsme odhodláni zodpovědně upravit demokratické reformy, které obnoví rovnováhu mezi jednotlivými větvemi.“

„Nejlepším způsobem, jak dosáhnout vyvážené reformy a zabránit rozkolu v národě, je dialog a dosažení co nejširší dohody. Žel až dosud zástupci opozice odmítali do této diskuse vstoupit. Kvůli tomuto odmítnutí byly promarněny téměř tři měsíce. Doufám, že se to v příštích dnech změní,“ řekl.

24.03.2023 04:52 Daniel Žingor140Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova

Přidání komentáře

Váš email nebude zveřejněn.
Abychom zabránili spamu, musí být Váš první komentář schválen. Mějte prosím strpení.

O profilový obrázek se stará Gravatar.