Praha Jeruzalém

„Mlčet tváří v tvář zlu je samo o sobě zlem“ Dietrich Bonhoeffer.

V nejnovějším dílu magazínu ICEJ se věnujeme památce obětí a hrdinů šoa. V hebrejském kalendáři připadá tento den letos na 18. dubna a nazývá se jom ha šoa ve gvura – tedy den památky obětí holocaustu, ale také hrdinství. Je věnován všem, kteří se dokázali postavit nelidskému nacistickému režimu, každý podle svých možností.

Patří sem ti, kdo se zapojili do odboje (jom ha šoa se připomíná v den výročí povstání ve varšavském ghettu), patří sem Spravedliví mezi národy, tedy nežidé, kteří nezištně zachránili život Židům a riskovali přitom život vlastní, a obecně se dá říci, že v tento den Izrael pamatuje na všechny, kdo nemlčeli.

V tomto dílu představujeme německého teologa, myslitele a bojovníka proti nacismu, Dietricha Bonhoeffera, který se od počátku jasně postavil proti hitlerovské ideologii. Důležitou roli při formování jeho postojů hrálo právě pronásledování Židů v nacistické Třetí říši. Jeho odkaz je inspirací i pro dnešní dobu. Je odpovědí na otázku, co zmůže jednotlivec proti zlu.

Bonhoeffer to viděl jasně: „Mlčet tváří v tvář zlu je samo o sobě zlem: Bůh nás nebude považovat za nevinné, protože nemluvit znamená mluvit, nekonat znamená konat.“ Toto připomenutí je aktuální i dnes, kdy se stále více holocaust zpochybňuje a zároveň se rozmáhají antisemitské předsudky.

00:0000:47 úvod a moderace

00:4802:42 reportáž z ICEJ Connection

02:4305:19 zpravodajství

05:2005:53 úvod k Dietrichovi Bonhoefferovi

05:5411:28 Mojmír Kallus o rezistenci šoa a Dietrichovi B.

11:2913:53 Dietrich Bonhoeffer

13:5417:17 Seriál o kresťanských sionistoch 2.diel

17:1822:07 ICEJ Haifa Home: Mordechajův příběh

22:0823:29 Pochod po stopách hrdinov 2023

23:3027:10 rozloučení a pozvánka na akci v Praze “Všichni jsme lidi” 16.dubna

08.04.2023 06:30 Daniel Žingor156Zdroj: Redakce israel.cz

Přidání komentáře

Váš email nebude zveřejněn.
Abychom zabránili spamu, musí být Váš první komentář schválen. Mějte prosím strpení.

O profilový obrázek se stará Gravatar.