Praha Jeruzalém

V historickém projevu McCarthy řekl, že USA jsou díky přátelství s Izraelem „lepším národem“ a „nikdy se nesmí vyhýbat jeho obraně“.

Autro: Tal Heinrich 1. května 2023

Předseda Sněmovny reprezentantů USA Kevin McCarthy v pondělí přednesl projev v izraelském parlamentu, Knesetu.

McCarthy přislíbil posílení vazeb mezi oběma zákonodárnými sbory a ocenil silné vztahy mezi USA a Izraelem.

„Amerika je vděčná za naše přátelství s Izraelem, jsme díky němu lepším národem a nikdy se nesmíme vyhýbat jeho obraně,“ řekl kalifornský republikán. „Za 75 let jsme se dostali tak daleko, ale příslib dalších let je stejně přesvědčivý. Věřím, že nejlepší dny pro Izrael a naše nezlomné pouto jsou před námi.“

McCarthy přijel do Izraele v neděli v čele dvoustranné kongresové delegace 20 amerických zákonodárců. Přijal pozvání předsedy izraelského parlamentu Amira Ohana, aby se připojil k oslavám 75. dne nezávislosti Státu Izrael.

McCarthy se stal druhým předsedou Sněmovny reprezentantů USA, který kdy vystoupil na plénu Knesetu. Jediným dalším předsedou Sněmovny reprezentantů USA, který takový projev přednesl, byl Newt Gingrich před 25 lety, v roce 1998.

Na úvod svého projevu předseda Sněmovny reprezentantů poznamenal, že je mu ctí připojit se k izraelským hodnostářům a zákonodárcům v Jeruzalémě, „věčném hlavním městě Izraele“. Zdůraznil, že „země Izrael je rodištěm židovského národa“, a dodal, že Židé se nikdy nepřestali modlit za návrat do domova svých předků poté, co z něj byli násilně vyhnáni.

„Znovuzrození Izraele není nic menšího než novodobý zázrak a já vám za něj děkuji,“ zdůraznil McCarthy. „Zdrojem tohoto zázraku je izraelský lid. V oněch temných dnech před tisíci lety byl židovský národ z Izraele rozptýlen. Prorok Izajáš předpověděl, že přijde světlejší budoucnost. Inspirován Bohem se podělil o jeho příkaz: ‚Povstaň, zazáři, neboť přišlo tvé světlo‘.“

„Přátelé, dnes, 75 let po vyhlášení nezávislosti , svítí světlo Izraele jasněji než kdykoli předtím,“ dodal.

McCarthy pochválil Izrael jako „vzkvétající demokracii“ na Blízkém východě. Vyzdvihl pokrok, kterého izraelská ekonomika v průběhu let dosáhla, když se ze země, která „kdysi spoléhala na příděly potravin a ropy“, stala čtvrtou nejvýkonnější ekonomikou mezi rozvvíjejícími se zeměmi.

„Příběh Izraele je příběhem o přežití proti nebezpečí války a terorismu. Je to příběh průkopníků, kteří plní posvátný slib inspirovaný závazkem ke svobodě, rodině, víře v Boha… Je to příběh naděje, který stále inspiruje miliony lidí na celém světě.“

„Spojené státy si váží nezlomného pouta s Izraelem,“ řekl McCarthy. „Jsme jediné dvě země v dějinách, které byly počaty ve svobodě a zasvěceny tvrzení, že všichni jsou si rovni.“

Pokračoval: „Všichni jsme si vědomi toho, že se v této zemi nacházíme: Naše hodnoty jsou i vašimi hodnotami. Naše dědictví je i vaším dědictvím. Naše sny jsou vaše sny. Amerika je vděčná za naše přátelství s Izraelem. Jsme díky němu lepším národem a nikdy se nesmíme vyhýbat jeho obraně.“

McCarthy uvítal „pozoruhodný“ pokrok, kterého bylo v posledních letech dosaženo na cestě k míru na Blízkém východě, a vyzdvihl historické Abrahámovské dohody. Přesto varoval, aby se nepřehlížely hrozby, které mír v regionu ohrožují, a poukázal na íránský režim s tím, že většinu nepokojů v regionu lze přičíst Teheránu.

„Nemůžeme dovolit, aby zlovolná kampaň íránského režimu uspěla,“ řekl McCarthy a vyjmenoval četné hrozby, které islámská republika pro region představuje, včetně jejích jaderných ambicí. „Abychom Íránu zabránili v jeho nebezpečném chování, musí naše národy i nadále držet při sobě,“ dodal.

„Dokud budu předsedou parlamentu, bude Amerika i nadále plně podporovat financování bezpečnostní pomoci v Izraeli,“ slíbil McCarthy a publikum v Knesetu mu zatleskalo. 

Předseda americké Sněmovny reprezentantů varoval, že americká a izraelská ekonomika čelí společné hrozbě ze strany Číny.

„Naše inovace jsou ohroženy novou hrozbou: Komunistickou stranou Číny. ČKS se sice tváří jako podporovatel inovací, ale ve skutečnosti se chová jako zloděj. Nesmíme jim dovolit krást naše technologie,“ řekl.

McCarthy poděkoval Izraeli za zavedení procesu přezkoumávání zahraničních investic, ale vyzval židovský stát, aby dále posílil svůj dohled zejména nad čínskými investicemi.

Dříve během dne navštívil předseda McCarthy Světové centrum paměti holocaustu v Jeruzalémě, kam ho doprovodil předseda ředitelství Jad Vašem Dani Dajan. Podepsal se do návštěvní knihy Jad Vašem a pronesl krátké prohlášení.

McCarthy uvedl: „Budeme si to vždycky pamatovat. Jsme zde a budeme vyprávět příběh, aby nikdo nikdy nezapomněl. Šest milionů nevinných životů, které byly vzaty. Tolikrát jsme v historii sledovali, jak se zapomíná a historie se opakuje. Existuje důvod, proč jsme tady – ano, je to na oslavu 75. výročí – ale jsme na tomto místě, v tuto dobu, dvoustranná skupina z Kongresu, protože nezapomeneme a budeme vyprávět příběh. Budeme tento příběh vyprávět po celém světě.“

02.05.2023 06:08 Daniel Žingor71Zdroj: All Israel news

Klíčová slova

Přidání komentáře

Váš email nebude zveřejněn.
Abychom zabránili spamu, musí být Váš první komentář schválen. Mějte prosím strpení.

O profilový obrázek se stará Gravatar.