Praha Jeruzalém

Odsouzení snah o legalizaci outpostu Homesh na Západním břehu Jordánu pokračuje.

Od: All Israel News, 30. května 2023

V neděli pozdě večer a v pondělí brzy ráno byla v Homeshi, nelegálním osadnickém outpostu nacházejícím se v Samaří, zřízena nová instituce ješiva, která je součástí plánů izraelské vlády na legalizaci osady.

Několik vládních ministrů výstavbu ješivy – tradiční židovské vzdělávací instituce zaměřené na studium rabínské literatury – pochválilo, nicméně předtím nezískala stavební povolení od izraelské civilní správy, a proto je podle izraelských zákonů považována za nelegální.

Civilní správa Judeje a Samaří je orgánem odpovědným za plánování a výstavbu v oblasti Západního břehu Jordánu.

Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir uvedl, že založení nové ješivy je „historickým a dojemným okamžikem“, zatímco ministr pro Negev, Galileu a národní odolnost Jicchak Wasserlauf, řekl, že vláda bude „pokračovat v práci na legalizaci osady, jejím posílení a rozvoji“.

Výstavba ješivy probíhala také za podpory ministra financí Bezalela Smotricha, který údajně v neděli večer prosazoval, aby se stavba uskutečnila.

Homesh byl původně vyklizen během stahování z Gazy v roce 2005 na základě izraelského zákona o stahování, aby bylo možné vytvořit palestinský stát v oblasti Judeje a Samaří, známé také jako Západní břeh Jordánu.

Kneset však v březnu schválil návrh zákona, který zrušil části zákona týkající se Homeshe a dalších tří osad, čímž otevřel cestu k legalizaci této osady. Již dříve v květnu se šéf ústředního velení IDF genmjr. Jehuda Fuchs podepsal rozkaz, který Izraelcům umožňuje opětovný vstup do nelegálního outpostu, a minulý týden obranné síly zrušily vojenský rozkaz proti Izraelcům pobývajícím v samotném Homeshi.

Zatímco ješiva byla postavena na území, které Izrael považuje za veřejnou půdu, organizace Ješ Din, která zastupuje Palestince v oblasti, tvrdila, že nová ješiva zabrání místním Palestincům v přístupu na jejich pozemky, protože ješiva byla postavena na pozemku obklopeném zčásti soukromými palestinskými pozemky.

„Stěhování ješivy Homesh je hřích a zločin,“ uvedla organizace Yesh Din. „Nové umístění ješivy stále neumožní palestinským vlastníkům půdy přístup na jejich pozemky a pokračuje v jejich vyhánění z půdy. Namísto okamžité evakuace výspy Izrael odměňuje zločince a narušitele hranic.“

Předchozí dočasná ješiva se údajně nacházela na soukromém palestinském pozemku, proti čemuž palestinští majitelé půdy z vesnice Burqa bojovali u izraelského Nejvyššího soudu, který podle Times of Israel rozhodl v jejich prospěch. Rozhodnutí nebylo ze strany Izraele vykonáno.

Šéf regionální rady Samaří Josi Dagan označil výstavbu nové ješivy za nápravu „strašlivé nespravedlnosti“.

„Je to historický okamžik (a jsme) několik kroků od nápravy strašlivé nespravedlnosti, kterou byla deportace v Homeshi,“ řekl Dagan. „Od vyhnání pracujeme dnem i nocí na nápravě nespravedlnosti, která se netýká jen vyhnaných, ale celého izraelského národa.“

Mezitím americké ministerstvo zahraničí opět odsoudilo pokusy izraelské vlády legalizovat předsunutou základnu Homesh s tím, že jsou v rozporu s nedávným závazkem Izraele vůči americké administrativě Bidena, čímž pravděpodobně naráží na dohodu z březnového summitu v Egyptě o zmrazení legalizace nelegálních předsunutých základen na šest měsíců.

„Jsme hluboce znepokojeni nedávným nařízením izraelské vlády, které umožňuje jejím občanům trvale se usídlit v outpostu Homesh na severním Západním břehu Jordánu,“ uvedlo ministerstvo zahraničí v prohlášení. „Je to v rozporu jak s písemným závazkem bývalého premiéra Šarona vůči Bushově administrativě v roce 2004, tak se závazky současné izraelské vlády vůči Bidenově administrativě.“

„Rozšiřování osad podkopává geografickou životaschopnost dvoustátního řešení, vyostřuje napětí a dále poškozuje důvěru mezi stranami,“ dodává toto prohlášení. „To je v souladu s názory předchozích administrativ, jak demokratických, tak republikánských. V této otázce pravidelně jednáme s izraelskými představiteli a budeme v tom pokračovat.“

31.05.2023 05:43 Daniel Žingor95Zdroj: All Israel news

Klíčová slova

Přidání komentáře

Váš email nebude zveřejněn.
Abychom zabránili spamu, musí být Váš první komentář schválen. Mějte prosím strpení.

O profilový obrázek se stará Gravatar.