Praha Jeruzalém

Dr. Gene Berkovich, rodák z bývalého Sovětského svazu: „Současný zákon o návratu je škodlivý a musí být zrušen.“

Od: Israel National News 9. června 2023, 12:40

„Zákon o návratu byl zaveden, pokud je mi známo, v roce 1950 a opravňoval Židy a jejich potomky k příchodu do Izraele. Záměrem zákona bylo sjednotit rodiny. Jiní říkají, že je vlastně nabídnout útočiště všem, kteří mohli být za Hitlera pronásledováni, což je velmi sporné. Někteří říkají, že sekulární politici zákon zavedli proto, aby snížili procento Arabů a řešili obavy z rostoucího počtu obyvatel v sedmdesátých letech.“

„To, čemu se říká klauzule dědečka, umožnilo vnukům Židů a jejich nežidovským manželům a nežidovským dětem přijít do Izraele bez jakýchkoli problémů, takže se chci na tento zákon podívat. Žel se na něj sneslo mnoho neoprávněné kritiky, a proto chci poskytnout svůj jedinečný pohled jako Žid z bývalého Sovětského svazu. Hodně kritiky se zákonu dostává v tom smyslu, že brání mnoha americkým Židům, kteří chtějí přijet do Izraele. Nechme čísla mluvit sama za sebe: Za léta existence zákona přišlo do Izraele na základě této klauzule pouze 67 žadatelů ze Spojených států z celkových desítek tisíc. Naprostá většina Židů, kteří chtějí přijít ze Spojených států, jsou ortodoxní a o jejich původu není pochyb.

„Židé, kteří přicházejí ze Spojených států do Izraele, obvykle nemají žádné postranní úmysly, finanční ani jiné materialistické či logistické důvody k příchodu do Izraele. Přicházejí tam čistě proto, že chtějí být součástí židovského národa v Izraeli. To vlastně platí i pro lidi, kteří nejsou nutně Židé, ale mají nějaké židovské dědictví.“

„Většina lidí, kteří přicházejí z bývalého Sovětského svazu, nejsou Židé ani náhodou. Většina z nich přichází z ekonomických důvodů. Někteří přicházejí kvůli izraelskému pasu, který jim umožňuje cestovat volněji než ruský. Izrael se rychle stává známým jako útočiště ruských židovských zločinců.“

„Dalším problémem jsou smíšené sňatky, nebezpečí, před kterým varovala už Bible. Odhaduje se, že procento Židů ve státě Izrael klesá každé více než tři roky přibližně o jedno procento a za posledních 30 let se snížilo přibližně o 10 procent – z 84 procent na přibližně 73 procent. Bible varuje, že smíšené sňatky vedou k asimilaci, nárůstu hříchu a rozmělnění národa.“

„Třetí problém – diskriminace. Z mých vlastních rozhovorů a pozorování izraelských médií vyplývá, že Židé z bývalého Sovětského svazu považují sefardské a marocké Židy za méněcenné. Totéž platí o etiopských Židech a zvláštní odpor je vyhrazen i pro haredim. Nenávist, kterou slyším, velmi připomíná nenávist, které jsme čelili v mé staré vlasti.“

„Tyto problémy jsou pro americké Židy i našimi problémy. Izraelský rabinát je podezíravý a odmítá uznávat konverze vážených a renomovaných rabínů v Severní Americe. Když sovětští Židé začali falšovat doklady, dali vzniknout této situaci a nyní i ti z respektovaných kongregací musí mít každý doklad důkladně prověřený. Některé konverze jsou zcela znehodnoceny, přestože byly platné.“

„Masové přistěhovalectví nežidů do Izraele je protiargumentem, který se často objevuje v souvislosti se zákonem. Ten ignoruje výhody přistěhovalců, kteří slouží v IDF a zapojují se do ekonomiky, a v každém případě by se mohl týkat i francouzských nebo amerických Židů. Politická levice, která kritizuje pokusy o zrušení zákona o návratu, by se měla starat o tři hlavní věci: o rostoucí status Izraele jako útočiště zločinců, o potíže s imigrací z USA a o to, že Arab, který zde žije pouhých sedm generací, má větší právo zde žít než Žid, který je potomkem tisíců generací. Zákon je škodlivý a musí být zrušen.“

09.06.2023 05:36 Daniel Žingor177Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova

Přidání komentáře

Váš email nebude zveřejněn.
Abychom zabránili spamu, musí být Váš první komentář schválen. Mějte prosím strpení.

O profilový obrázek se stará Gravatar.