Praha Jeruzalém

V kenaanských dobách byl Gezer významným městským státem s vlastním králem.

Autor: Nosson Shulman, 24. srpna 2023

Dnes navštívíme Tel Gezer, vzrušující biblickou lokalitu, kterou turisté navštěvují jen zřídka.  Z dálky se zdá, že jde o nepopsatelně pustý kopec, ale ti, kteří se rozhodnou vstoupit do tohoto historického divu, se okamžitě setkají s množstvím ohromující biblické archeologie!

V kenaanských dobách byl Gezer významným městským státem s vlastním králem.

Význam Gezeru byl dán především jeho polohou na důležité křižovatce obchodních cest.

Infrastruktura města byla na svou dobu poměrně vyspělá, včetně důmyslného vodovodního systému.

Když děti Izraele po 40 letech strávených na poušti vstoupily do Svaté země, vedly válku s 31 kanaánskými městskými státy. Gezerský král a jeho vojsko padli v bitvě proti Jozuovi, ačkoli se jim nepodařilo město dobýt (Joz 10,33), které bylo označeno za levitské město (Joz 21,21).  Město zůstalo v kenaanských rukou až do dob krále Šalomouna.

O mnoho generací později dobyl Gezer Faroach (ne ten z Exodu) a město vypálil.  Když se jeho dcera provdala za krále Šalomouna, daroval Faroach Gezer svému novému zeti jako svatební dar. Šalomoun Gezer (a mnoho dalších měst) znovu vybudoval a opevnil a učinil z něj hlavní město oblasti.

O několik set let později, během asyrské invaze Tiglat-Pilesera , byl Gezer dobyt a zničen.

Během helénistických válek proti židovským Makabejcům (známým z Chanuky kolem let 167-142 př. n. l.) byl Gezer přestavěn na pevnost a helénisté jej využívali jako jedno ze svých hlavních vojenských velitelství.  To trvalo až do doby, kdy Makabejští dobyli Gezer a nakonec zvítězili v pětadvacetileté válce a znovu vyhlásili židovskou nezávislost v Izraeli (která trvala až do roku 63 př. n. l., kdy se země zmocnili Římané).  Během této doby se Gezer stal malým, bezvýznamným zemědělským městem a nakonec byl opuštěn.

Od počátku 20. století zde proběhlo několik velkých archeologických vykopávek, které přinesly významné nálezy včetně „gezerského kalendáře“, nejstarších (podle některých historiků) hebrejských nápisů, které kdy byly kdekoli nalezeny!

Přestože tuto lokalitu navštěvuje jen málokdo, turisté, které jsem sem přivedl, si ji velmi rádi prohlédli!  Vřele doporučuji zařadit ji do programu své příští návštěvy!

Nosson Shulman je licencovaný průvodce a organizátor zájezdů v Izraeli, který se specializuje na historii, Tanach (Bibli) a dobrodružné zájezdy.

27.08.2023 05:37 Daniel Žingor92Zdroj: United with Israel

Klíčová slova

Přidání komentáře

Váš email nebude zveřejněn.
Abychom zabránili spamu, musí být Váš první komentář schválen. Mějte prosím strpení.

O profilový obrázek se stará Gravatar.