Praha Jeruzalém

Díky dokončení nejdelšího izraelského visutého mostu přes biblické údolí Ben-Hinnom se ke svatým místům dostane více pěších a poutníků.

Autor: Nosson Shulman, 3. srpna 2023

„Vyjdeš do údolí Ben-Hinnom, které je u vchodu do brány Harsit, a budeš tam volat slova, která k tobě budu mluvit… Proto hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy se toto místo už nebude nazývat Tofet nebo údolí Ben-Hinnom, ale Údolí porážky.“ (Jeremiáš 19, 2-6)

Věčné hlavní město Izraele, Jeruzalém, nedávno přivítalo návštěvníky své nejnovější atrakce, která se podle předpovědí stane jedním z nejoblíbenějších cílů ve městě. Zbrusu nový visutý most pro pěší za 20 milionů dolarů, který spojuje okolí Centra kulturního dědictví Menachema Begina, proslulého větrného mlýna Mosese Montefioreho a módního komplexu Prvního nádraží s horou Sion (kde se nachází hrobka krále Davida a místa oblíbená křesťanskými turisty) a samotným Starým městem (přes Sionskou bránu). Výstavba trvala devět měsíců. Předpokládá se, že 202 metrů dlouhý most se stane jednou z hlavních atrakcí města a nebude sloužit pouze jako přechod.

Most se tyčí vysoko nad biblickým údolím Ben-Hinnom a nabízí výhled na jeho svěží zeleň. Z jeho jižní strany je snadný přístup do samotného údolí, které je plné starověkých pohřebních jeskyní (v jedné z nich byl objeven nejstarší biblický verš na světě), turistických stezek a zemědělské farmy, kde se turisté mohou zapojit do starých řemesel, jako je sběr oliv, výroba vína a sběr medu.

Údolí je několikrát zmiňováno v Bibli. Kromě toho, že zde probíhala hranice mezi judskými a benjamínskými kmeny (viz Jozue 15,8), bylo to místo uctívání Molocha, zvrácené formy modloslužby, při níž se měděná modla (s roztaženýma rukama) rozžhavila a rodiče na její rozpálené ruce pokládali své děti, čímž je zabili (viz Jeremiáš 7,31). Uctívání modly v údolí skončilo, když spravedlivý král Jóšijáš modly a místa uctívání zničil (viz 2 Král: 23,10).

Bůh později poslal do údolí Jeremjáše, aby lid varoval před zkázou, která Jeruzalém postihne, pokud lid nebude činit pokání na úrovni, která se od něj očekává (viz Jeremjáš 19: 2-6). V letech 1948-1967, kdy Jordánsko okupovalo část Jeruzaléma, bylo údolí hranicí mezi Izraelem a Jordánskem.

Pro mě jako průvodce, který vede pěší prohlídky jeruzalémského Starého města, je to pro turisty úžasná zpráva. Most bude otevřen denně od 6:00 do 22:00 hodin.

Nosson Shulman je licencovaný průvodce a organizátor zájezdů v Izraeli, který se specializuje na historické, tanachovské (biblické) a dobrodružné zájezdy.

04.08.2023 05:43 Daniel Žingor463Zdroj: United with Israel

Klíčová slova

Přidání komentáře

Váš email nebude zveřejněn.
Abychom zabránili spamu, musí být Váš první komentář schválen. Mějte prosím strpení.

O profilový obrázek se stará Gravatar.