Praha Jeruzalém

Brána byla datována do doby 3 300 let př. n. l.

Od: All Israel News, 15. srpna 2023

Izraelští archeologové objevili při vykopávkách Izraelského úřadu pro památky (IAA) v Tel Erani nedaleko města Kirjat Gat monumentální bránu, informují Kan News.

Brána a přilehlé pozůstatky obranného systému byly datovány do starší doby bronzové kolem roku 3 300 př. n. l., což z nich pravděpodobně činí nejstarší pozůstatky města a počátek samotné urbanizace v Izraeli a na Blízkém východě.

Vedoucí vykopávek Emily Bischofová vysvětlila: „Je to poprvé, co byla objevena brána takových rozměrů z rané doby bronzové 1B. Aby bylo možné bránu a hradby postavit, bylo třeba z velké dálky přivézt kameny, vyrobit cihly a vybudovat systém opevnění. Nejedná se o projekt jednoho nebo dvou lidí, systém opevnění ukazuje na společenskou organizaci, která symbolizuje počátek urbanismu.“

Brána se zachovala do výšky asi jeden a půl metru a vedla do starověkého města chodbou z obrovských kamenů.

Stejný typ kamenů byl spolu s hliněnými cihlami použit na stavbu dvou věží po stranách brány. Součástí opevnění města byla i městská zeď, která byla objevena při dřívějších vykopávkách a navazuje na bránu a věže.

„Je pravděpodobné, že každý kolemjdoucí, obchodník nebo nepřítel, který chtěl vstoupit do Tel Erani, musel projít touto impozantní bránou,“ říká Martin-David Pasternak, výzkumník z IAA.

„Brána nejenže prakticky chránila osadu, ale vzbuzovala dojem, že vstupujete do místa s velkou mocí, které je organizované politicky, společensky i ekonomicky. Byl to vzkaz navenek – možná také Egyptu, který v té době pod vedením faraona Narmera zahájil proces sjednocování do velké říše.“

Vykopávky provádí IAA a financuje je izraelská státní vodárenská společnost Mekorot, která měla v úmyslu položit nové vodovodní potrubí vedoucí do města Kirjat Gat.

Podle izraelských zákonů musí IAA před každým velkým stavebním projektem provést analýzu místa, aby se ujistila, že nedojde ke zničení archeologických pozůstatků. V případě nálezu starožitností musí být proveden záchranný výkop.

Nejstarší dosud známá městská brána byla nalezena v Tel Aradu v Negevské poušti, což je asi o 300 let později než brána nalezená v Tel Erani.

Tel Erani poprvé zdokumentovali Claude Reignier Conder a Herbert Kitchener v 70. letech 19. století. Byl ztotožňován s řadou biblických míst, mimo jiné s Gatem, Libnou nebo Eglonem, ale žádné z nich se nikdy nepodařilo potvrdit archeologickou analýzou.

Dr. Jicchak Paz, archeolog specializující se na toto období jménem IAA, o oblasti vyprávěl: „Tel Erani, který měří asi 150 dunamů (37 akrů), je významným starověkým městským centrem, které zde v regionu fungovalo během starší doby bronzové. Mohyla je součástí rozsáhlého a významného sídelního systému, který v té době vznikl na jihozápadě Země Izrael.“

„Lze zde identifikovat první známky urbanizačních procesů, jako je plánování osídlení, sociální stratifikace a veřejná výstavba. Jedná se o významný objev, který mění dataci počátku urbanizace v Izraeli.“

16.08.2023 05:29 Daniel Žingor107Zdroj: All Israel news

Přidání komentáře

Váš email nebude zveřejněn.
Abychom zabránili spamu, musí být Váš první komentář schválen. Mějte prosím strpení.

O profilový obrázek se stará Gravatar.