Praha Jeruzalém

Izrael zuří nad krokem světové kulturní agentury UNESCO, z níž Jeruzalém vystoupil v roce 2019 kvůli protiizraelské zaujatosti.

Od: World Israel News a Associated Press, 17. září 2023

Výbor OSN v neděli odhlasoval zařazení prehistorických ruin poblíž starověkého biblického města Jericho na seznam světového dědictví v Palestině, což rozzlobilo Izrael, který toto území kontroluje a palestinský stát neuznává.

Jericho je jedním z nejstarších nepřetržitě obydlených měst na světě a nachází se v části Judska a Samaří, kterou spravuje Palestinská samospráva. Izraelští občané mají zakázáno jej navštěvovat.

Seznam se týká nedaleké archeologické lokality Tell es-Sultan, která obsahuje prehistorické ruiny z devátého tisíciletí př. n. l. a nachází se mimo samotné starobylé město.

Rozhodnutí bylo přijato na zasedání Výboru OSN pro světové dědictví v saúdskoarabském Rijádu pod záštitou Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO).

Izraelské ministerstvo zahraničí v neděli vydalo prohlášení, v němž uvedlo, že zařazení na seznam je „cynickým“ trikem Palestinců, jehož cílem je zpolitizovat UNESCO, a že Izrael bude ve spolupráci se svými spojenci usilovat o zvrácení podle něj „pokřivených“ rozhodnutí organizace.

Izrael vystoupil z UNESCO v roce 2019 a obvinil ji, že je vůči němu zaujatá a že snižuje jeho vztah ke Svaté zemi. Izrael se rovněž ohradil proti tomu, že UNESCO v roce 2011 přijalo Palestinu za svůj členský stát. Izrael však zůstává smluvní stranou Úmluvy o světovém dědictví a na zasedání v Rijádu vyslal delegaci.

Izrael obsadil Judsko a Samaří spolu s Gazou a východním Jeruzalémem v obranné šestidenní válce v roce 1967. Palestinci chtějí všechna tři území pro svůj budoucí stát. Izrael považuje Judsko a Samaří za biblické a kulturní srdce židovského národa.

Moderní město Jericho je hlavním lákadlem pro turistický ruch na palestinských územích, a to jak kvůli svým historickým památkám, tak kvůli blízkosti Mrtvého moře. V roce 2021 Palestinská samospráva odhalila rozsáhlou rekonstrukci jedné z největších mozaik na Blízkém východě v jerišském paláci z 8. století.

Tell es-Sultan, mohyla oválného tvaru, obsahuje doklady jedné z prvních známých vesnic lidstva a významného města z doby bronzové z roku 2600 př. n. l. Nachází se asi 2 km od pozůstatků prvního města Jericha, které obsahuje ruiny důležité pro židovskou historii, včetně synagogy z 1. století př. n. l.

UNESCO, které lokalitu označuje jako starověké Jericho/Tell es-Sultan, si dalo záležet, aby upřesnilo, že se jedná o dvě odlišné lokality.

„Objekt navržený k nominaci je prehistorická archeologická lokalita Tell es-Sultan nacházející se mimo antické Jericho,“ uvedl Ernesto Ottone, zástupce generálního ředitele UNESCO, během jednání o této lokalitě.

„Pozdější historický vývoj, který přesahuje tisíciletí a který dokládají hmotné pozůstatky za hranicemi Tell as-Sultan, představuje bohatý kulturní kontext, hodný historického zájmu a ochrany, zahrnující mimo jiné židovské a křesťanské dědictví. To však není předmětem navrhované nominace.“

Historické dědictví již dlouho patří k mnoha ohniskům izraelsko-palestinského konfliktu, přičemž obě strany využívají archeologii a památkovou péči k tomu, aby prokázaly, jak tvrdí, své jedinečné spojení se Svatou zemí.

Palestinská samospráva, kterou OSN před deseti lety uznala jako nečlenský pozorovatelský stát, označení Tell es-Sultan uvítala.

Prezident Mahmúd Abbás v prohlášení uvedl, že „svědčí o autenticitě a historii palestinského lidu“, a dodal, že „stát Palestina je odhodlán zachovat toto jedinečné místo pro dobro lidstva“.

UNESCO se sídlem v Paříži začalo seznam světového dědictví sestavovat v roce 1978. Zahrnuje širokou škálu více než 1 000 památek – od Akropole v Aténách po Velkou čínskou zeď – nominovaných příslušnými státy.

Před hlasováním poslanec za Likud Dan Ilouz řekl předsedkyni UNESCO Audrey Azoulayové, že prohlášení starého Jericha za „palestinské“ je nábožensky urážlivé a historicky nepřesné.

„Je to nejen urážka Židů, ale také urážka křesťanů na celém světě, kteří toto místo obdivují pro jeho biblickou historii,“ napsal Illouz.

„Palestinská samospráva systematicky pracuje na vymazání všech vazeb židovského národa k Zemi Izrael. Je to patrné na Chrámové hoře, kde byly zničeny cenné archeologické nálezy, i v celé Judeji a Samaří, kde často dochází k vandalským činům a úmyslnému ničení biblických důkazů.“

„Je naší povinností to zastavit a trvat na svém právu na naši zemi proti nepřátelům doma i v zahraničí,“ dodal.

„UNESCO musí uznat starobylou historii Země Izrael a zachovat její dějiny, aniž by je překrucovalo pro politické účely. Podobné akce podkopávají důvěryhodnost organizace a především poškozují Stát Izrael.“

Podle Bible Židé poprvé překročili hranice Izraele po exodu z Egypta a 40 letech putování Sinajskou pouští právě u Jericha.

18.09.2023 06:27 Daniel Žingor134Zdroj: World Israel News

1 komentář

  1. Jaromír Vykoukal

    19. 9. 2023

    Odpovědět

    Cynické? Je to horší, to je prostě truc za každou cenu. Na druhou stranu není to poprvé a také ne naposledy.

Přidání komentáře

Váš email nebude zveřejněn.
Abychom zabránili spamu, musí být Váš první komentář schválen. Mějte prosím strpení.

O profilový obrázek se stará Gravatar.