Praha Jeruzalém

Příští týden má být naleziště zpřístupněno veřejnosti.

Autor: Pesach Benson, JNS, 30. srpna 2023

Objev, který mate archeology, odhalil v jeruzalémském národním parku Davidovo město bezprecedentní instalaci kanálu z období Prvního chrámu, oznámil ve středu Izraelský úřad pro památky.

Dosavadní vykopávky odhalily dvě instalace vzdálené od sebe asi 10 metrů, které možná tvořily jednu velkou instalaci. První z nich zahrnuje řadu nejméně devíti kanálů, které byly vyhlazeny. Na vrcholu skalního útesu, který uzavírá instalaci na jihu, lze nalézt sedm odtokových trubek, které odváděly tekutinu z vrcholu útesu.

Takové struktury nebyly nikde jinde v Izraeli nalezeny a jejich účel zůstává neznámý.

„Přizvali jsme na pomoc dokonce i policejní forenzní jednotku a její kolegy výzkumníky z celého světa, ale zatím – bezvýsledně,“ řekl Dr. Yiftah Shalev, vedoucí výzkumný pracovník Úřadu pro starožitnosti.

Jedna z teorií předpokládá, že tyto kanály sloužily k namáčení produktů, potenciálně zemědělských plodin, jako je len nebo datle. „Například výroba lnu vyžaduje jeho dlouhé namáčení, aby změkl. Další možností je, že se v nich uchovávaly datle, které se nechávaly na slunci, aby se ohřály a vyrobil se z nich silan (datlový med),“ vysvětlil Šalev.

Druhá možnost by odpovídala podobným strukturám nalezeným v Ománu, Bahrajnu a Íránu, které však v Izraeli dosud nebyly nalezeny, uvedl.

„Prohlédli jsme si instalaci a uvědomili si, že jsme narazili na něco unikátního, ale protože jsme takovou stavbu v Izraeli nikdy neviděli, nevěděli jsme, jak ji interpretovat. Dokonce i její datace byla nejasná,“ řekl Shalev.

Podle profesora Yuvala Gadota z Telavivské univerzity, který se na vykopávkách také podílí, „jde o období, kdy víme, že Jeruzalém zahrnoval oblast, která zahrnovala Davidovo město a Chrámovou horu, jež sloužila jako srdce Jeruzaléma. Centrální poloha kanálů v blízkosti nejvýznamnějších oblastí města naznačuje, že produkt, který se pomocí nich vyráběl, byl spojen s ekonomikou Chrámu nebo paláce.“

Vysvětlil, že k rituální činnosti v Chrámu „patří přinášení zemědělských živočišných a rostlinných produktů do Chrámu; Mnohdy návštěvníci Chrámu přinášeli zpět produkty, které nesly posvátnost místa“.

Ačkoli není jasné, kdy bylo zařízení vykopáno, Gadot uvedl, že vědci byli schopni datovat, kdy se zařízení přestalo používat.

„Koncem 9. století př. n. l., v době biblických judských králů – Jóaše a Amaziáše,“ vysvětlil. „Předpokládáme, že obě zařízení, která, jak bylo zmíněno, mohla být používána souběžně, byla postavena o několik desetiletí dříve.“

Národní park Davidovo město je místem, kde král David založil své hlavní město a kde se odehrálo mnoho klíčových biblických událostí. Návštěvníci si mohou prohlédnout vykopané pozůstatky domů, cisteren a opevnění a nahlédnout tak do dávné historie Jeruzaléma. Nejznámějším místem v parku je Ezechiášův tunel, který nechal postavit král Ezechiáš, aby zajistil zásobování města vodou před asyrským obléháním vedeným Sennacheribem.

Úřad pro památky uvedl, že kanály budou pro veřejnost otevřeny příští týden.

01.09.2023 06:08 Daniel Žingor342Zdroj: World Israel News

Přidání komentáře

Váš email nebude zveřejněn.
Abychom zabránili spamu, musí být Váš první komentář schválen. Mějte prosím strpení.

O profilový obrázek se stará Gravatar.