Praha Jeruzalém

Čtyřicet let po nálezu kamenného nápisu odhalují pokročilé zobrazovací techniky popisy činů krále Ezechiáše, tvrdí izraelský biblista.

Autor: Batya Jerenberg, World Israel News, 26. září 2023

Pomocí pokročilých zobrazovacích technik rozluštil biblický učenec nápis vyrytý do kamene z doby Prvního chrámu, který byl objeven v roce 1982, ale jehož obsah nebyl nikdy zcela rozluštěn, informoval v úterý Ynet.

Prof. Geršon Galil, vedoucí Ústavu pro výzkum biblických a starověkých dějin, uvedl, že čtyři řádky na desce o rozměrech 27 x 23 cm, která je fragmentem mnohem většího kamene, odkazují na tři ze čtyř činů, jimiž se král Ezechiáš nejvíce proslavil, stejně jako další nápisy, které ho oslavují a které byly dosud nalezeny.

Jednalo se o vybudování tunelu, který měl přivádět vodu z jezírka za jeruzalémskými hradbami do města tváří v tvář očekávanému obléhání, aby byl tento životně důležitý zdroj chráněn, o nahromadění obrovského bohatství a o úspěšnou válku proti Filištínům.

Ve čtyřech dochovaných řádcích bylo odhaleno mnoho slov, která dosud nebylo možné vidět, včetně délky vodního tunelu (dvě stě tisíc loktů), skutečnosti, že „bylo nashromážděno stříbro a zlato“ a že „muži odtamtud“ byli „vysídleni“, přičemž poslední slovo bylo dešifrováno bez svého předmětu. Podle Galila se chybějící slova týkala vysídlení lidí po válce s Pelištejci, protože stejné sloveso se v Písmu používá v podobném kontextu o vysídlení lidí z jejich země.

„Jak je známo,“ vysvětlil, „v nápisech Sennacheribových se vypráví o vyhnání Pádiho, filištínského krále Ekronu, Ezechiášem do Jeruzaléma.“

Objev se podařil díky dvěma digitálním technikám, fotogrammetrii a zobrazování odrazovou transformací (RTI).

„Fotogrammetrie je proces 3D fotografování, který umožňuje detailní a pečlivé studium obsahu ze všech možných úhlů,“ vysvětlil profesor Moše Caine, vedoucí Jeruzalémského institutu pro výzkum a digitální dokumentaci kulturního dědictví na akademické koleji Hadassah, který se projektu spolu s Galilem ujal.

RTI digitálně fotografuje předmět několikrát, pokaždé se světlem promítaným z jiného směru, což pomáhá odhalit dosud skryté vlastnosti povrchu předmětu. V loňském roce dva badatelé pomocí RTI zjistili, že poškozený nápis na proslulé Mešské stéle obsahuje zmínku o „Davidově rodu“ v moábské bitvě s Omrim, „králem Izraele“, a znovu tak dokázali existenci starověkého židovského království z nebiblického zdroje.

Podle Galila vedla k potížím s pochopením tohoto fragmentu, stejně jako dalších, které byly v průběhu let nalezeny, čtvrtá věc, kterou byl Chizkijáš nejvíce proslulý.

Biblická zpráva o jeho vládě zdůrazňuje jeho spravedlnost a odhodlání vrátit lid k uctívání Boha, a nikoli modly. Odpůrci Ezechiášovy náboženské oddanosti podle něj po jeho smrti záměrně ničili nápisy zmiňující jeho jméno a jeho projekty.

„Všechny Ezechiášovy nápisy byly záměrně rozbity a znehodnoceny v agresivní snaze je skrýt,“ poznamenal Galil.

V případě tohoto kamene podle něj „někdo úmyslně poškodil a poté roztříštil nápis, který měl původně pravděpodobně asi 120 cm na šířku a 50-60 cm na výšku. Pokud se nacházel v Ofelu, byl rozbit přímo na místě. A výše na Chrámové hoře také shodili části nápisu ze zdi směrem na jih a dolů, kde ležel a čekal na své objevení a rozluštění více než 2700 let.“

Na svátek Sukot, který začíná tento pátek večer, připadá 41. výročí objevení této kamenné desky.

27.09.2023 06:16 Daniel Žingor443Zdroj: World Israel News

Přidání komentáře

Váš email nebude zveřejněn.
Abychom zabránili spamu, musí být Váš první komentář schválen. Mějte prosím strpení.

O profilový obrázek se stará Gravatar.