Praha Jeruzalém

Měli bychom dát Američanům a Evropanům jednoznačně najevo, že jsme se konečně vrátili do našeho biblického srdce. Názor…

Autor: Jonathan Pollard 10. listopadu 2023 8:52

Podle nedávné zprávy izraelská vláda přistoupila na americký požadavek, aby pušky M-16, které Izrael nakupuje od amerických dodavatelů, nedostal nikdo jiný než policejní personál. Pokud je to pravda, je to jeden z nejhanebnějších projevů morální zbabělosti, jakého se naše vedení za poslední roky dopustilo.

Znepokojena tím, co levičáci v USA i v Izraeli lživě líčí jako nárůst židovských násilných činů na územích, hodlá Bidenova administrativa zřejmě co nejvíce omezit americkou bezpečnostní pomoc, která by mohla ochránit životy více než 500 000 Židů, kteří v současnosti žijí v Samaří, Benjaminu a Judeji. Zároveň Američané zavírají oči jak před záplavou nelegálních arabských zbraní, které do tohoto regionu proudí, tak před vražednou kampaní Palestinské samosprávy, která podněcuje k zabíjení našeho lidu a jejíž součástí je i nechvalně známá politika „plateb za vraždy“. Zdá se však, že pokud jde o Bidenovu administrativu, jsou jakékoli akty sebeobrany nebo oprávněné odvety našich občanů vůči arabským pachatelům násilí vždy vykreslovány jako hrozba světovému míru, která si zaslouží odsouzení jako nepřijatelné akty židovského barbarství.

Proto se Američané domnívají, že nutit radikalizované Araby, kteří odjíždějí autem z Dženínu, aby se podrobili zdlouhavé bezpečnostní kontrole, je nějakým způsobem horší než chladnokrevná vražda židovské rodiny cestující po společné samařské dálnici.

Tento typ zvrácené americké argumentace je naprosto nepřijatelný, neboť naznačuje, že na životech těchto povražděných Židů ve skutečnosti nezáleží ani Bidenově administrativě, ani našim vlastním představitelům, kteří pouze nabízejí tlumenou kritiku lhostejnosti Washingtonu k našim ztrátám tím, že se snaží rozlišovat mezi „dobrými“ zmasakrovanými Židy a relativně malým počtem „zlých“ smrt svých umučených bratrů a sester. To samozřejmě Američanům nezabránilo v tom, aby nadále překrucovali mstivé akce našich frustrovaných lidí jako příklady brutálního útlaku mírumilovných palestinských arabských zemědělců a pastevců ze strany Izraele. A abychom nezapomněli, jsou to ti samí mírumilovní Arabové, kteří vraždění Židů vždy oslavují celoměstskými slavnostmi s cukrovinkami a voláním po další židovské krvi.

To, že naše vlastní vláda přispěla k rostoucí anarchii na „územích“ (alias v Judeji a Samaří), je nesporné. Absolutní odmítnutí premiéra realizovat rozhodnou kampaň na vymýcení různých teroristických skupin v místech, jako je Džanin a Chalkíja, jim totiž jen umožnilo růst a šíření po celém „území“. Ale místo toho, aby naši představitelé uznali smrtící důsledky své neúspěšné politiky, ještě více podkopali naši bezpečnost na „územích“ tím, že nařídili COGATu vést kampaň bezohledného ničení proti tomu, co je nesprávně označováno jako „nelegální“ osídlovací činnost, a zároveň umožnili, aby došlo k masivnímu nelegálnímu úsilí Arabů o zabrání co největšího množství půdy v oblasti C, jak jen mohou.

Je zřejmé, že každý, kdo má alespoň trochu povědomí o rostoucí arabské teroristické hrozbě pro naši bezpečnost na „územích“, by poznal, že toto násilí je nedílnou součástí íránského plánovaného scénáře války proti Izraeli na více frontách, který by v případě realizace mohl ve srovnání s masakrem ze 7. října blednout. A žádné „sekání trávy“ ze strany našich obranných a bezpečnostních složek tuto smrtící situaci nezmění.

Přesto je toto rostoucí násilí zřejmě tím, co Washington považuje za nezbytný předpoklad pro své takzvané „dvoustátní řešení“. Bidenova administrativa v podstatě chce, aby rostoucí vlna arabského chaosu vyprázdnila židovskou přítomnost v našem biblickém srdci, aby na troskách našeho osadnického podniku mohl vzniknout palestinský arabský stát. To je tedy skutečný důvod, proč Američané trvali na tom, aby žádné automatické pušky zakoupené izraelskou vládou nemohly být předány bezpečnostním týmům osad. A my jsme prostě šli a přistoupili na neoprávněné podmínky Washingtonu, aniž bychom brali ohled na životy našich lidí nebo na absolutní potřebu udržet židovskou kontrolu nad strategickými výšinami podél naší pobřežní nížiny a Hevronských vrchů.

Jedním z možných způsobů, jak porazit jak washingtonský přístup „konečného řešení“ „okupace“, tak arabské teroristické skupiny, které jsou prostředkem Bidenovy administrativy k realizaci této politiky, je, aby izraelská vláda výrazně rozšířila bezpečnostní skupiny osad a vyhlásila rozsáhlé oblasti kolem každé osady za uzavřené bezpečnostní zóny.

Je také třeba změnit naše pravidla boje, aby bylo možné vést smrtící palbu na arabské vrhače kamení, kterým bylo po desetiletí dovoleno beztrestně terorizovat židovská vozidla na „územích“. Kromě toho by měly být povoleny kolektivní tresty proti místům jejich pobytu, aby bylo arabským komunitám jasné, jakou strašlivou cenu zaplatí, když budou podporovat takové vražedné násilné činy proti našemu lidu.

Mezi šest nejdůležitějších protiteroristických iniciativ, které bychom mohli realizovat, však patří zničení Džaninu a přilehlého uprchlického tábora, uzavření všech škol UNRWA pro výcvik teroristů, anexe všech židovských památek na „územích“, jako jsou Kever Josef a Har Eval, likvidace dobře financované antisemitské propagandistické mašinérie Palestinské samosprávy, obnovení našich komunit v severním Samaří, které byly opuštěny během odsunu, a likvidace veškeré nelegální arabské výstavby v oblasti C.

Tyto kroky nejenže Američanům naznačí, že jejich bláhové sny o dvou státech zahrnujících jak „území“, tak Gazu, budou poraženy, ale také dají Arabům jasně najevo, že pokud s námi chtějí (palestinští Arabové) na „územích“ žít, mají jedinou možnost: zastavit veškeré násilnosti vůči našemu lidu. Pokud nedokážou najít ve svém srdci sílu žít s námi v míru, pak by možná měli zvážit odchod na příjemnější místa k životu.

V každém případě bychom však měli dát Američanům i Evropanům jednoznačně najevo, že jsme se po tisíciletích vyhnanství konečně vrátili do našeho biblického srdce, které nám dal Bůh, a už nikdy z něj nebudeme vyhnáni. Pokud se s touto skutečností prostě nedokážou smířit, pak by možná měli nabídnout část své vlastní země pro budoucí palestinský arabský teroristický stát.

11.11.2023 06:50 Daniel Žingor482Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

6 komentářů

 1. Petr Moravec

  14. 11. 2023

  Odpovědět

  Ten muž má pravdu doufám, že až se vláda vypořádá s Hamásem, začne konečně řešit i nelegální palestinskou výstavbu na úztemí C.

 2. Jan Hora

  11. 11. 2023

  Odpovědět

  Otázka je, může-li israelská vláda postupovat zásadně jinak.

  • Daniel Žingor

   11. 11. 2023

   Odpovědět

   Mno... nějaká sebevražedná snad - ale nebude...

 3. Štěpán Zemek

  11. 11. 2023

  Odpovědět

  Ač to nebude znít pěkně, nejlepší řešení je deportace teroristů i s rodinami do Jordánska nebo Egypta. Bourání domů evidentně nestačí. Arabové prostě důsledně a otevřeně usilují o likvidaci Izraele a tomu je třeba přizpůsobit jednání. Levicový svět se z toho sice picne, ale podle mně je to jediná cesta ke klidu. Izraelci Bůh s vámi, držte se.

  • Katerina Danek

   17. 11. 2023

   Odpovědět

   Pane Zemku, řekl jste to pěkně. Ale uvidime, jestli je okolní arabské země vůbec budou chtít.

Přidání komentáře

Váš email nebude zveřejněn.
Abychom zabránili spamu, musí být Váš první komentář schválen. Mějte prosím strpení.

O profilový obrázek se stará Gravatar.