Praha Jeruzalém

Generální prokurátorka Gali Baharav-Miara předložila Nejvyššímu soudu odpověď týkající se branného zákona, v níž uvedla, že vzhledem k tomu, že platnost zákona vypršela, nic nebrání tomu, aby byli studenti ješivy odvedeni do armády.

Od: Israel National News 28. března 2024 19:34

Generální prokurátorka Gali Baharav-Miarová ve čtvrtek předložila Nejvyššímu soudu odpověď týkající se branného zákona vůči haredim, která je odlišná od odpovědi předložené vládou. Uvádí v ní, že haredim musí být povoláváni od 1. dubna a že podpora ješivám musí být po krátké aklimatizační době zrušena.

„S termínem rozhodnutí a při absenci alternativního normativního rámce nebude od 1. dubna existovat žádný zdroj autority, který by umožňoval pokračovat v plošném vyhýbání se postupům při odvodu z ješiv. Jak stát uvedl ve své předběžné odpovědi na petici z 21. února, za této situace budou všichni státní úředníci povinni postupovat v řízeních o odvodu studentů ješivy v souladu se zákonem.

Dodala, že „v případě neexistence náhradního normativního rámce nebude od 1. dubna existovat žádný důvod pro plošnou výjimku pro tyto studenty. Odvodní orgány proto musí přijmout individuální rozhodnutí ohledně studentů ješivy a absolventů haredského vzdělávacího systému, protože jim vypršel odklad odvodu udělený zákonem nebo protože dosáhli odvodního věku po vypršení platnosti zákona, a pracovat na jejich odvodu v souladu se zákonem“.

Podle ní jí doposud nebyl předložen legislativní rámec v ústavních normách, a proto nemůže soudu předložit harmonogram týkající se legislativy zákona.

Již dříve požádal premiér Benjamin Netanjahu Nejvyšší soud o prodloužení lhůty 30 dnů k urychlení legislativního zpracování návrhu zákona.

29.03.2024 05:14 Daniel Žingor285Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova

Přidání komentáře

Váš email nebude zveřejněn.
Abychom zabránili spamu, musí být Váš první komentář schválen. Mějte prosím strpení.

O profilový obrázek se stará Gravatar.