Praha Jeruzalém

A dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha: Vezmu z tvého těla srdce kamenné a dám ti srdce masité. Ezechiel 36:26

Autor: Adam Eliyahu Berkowitz 1. července 2024

Na sociálních sítích se objevilo video, na němž bývalý poslanec Knesetu Moše Feiglin poblíž města Eli tesá kameny pro Třetí chrám.

„Byl to pro mě velmi dojemný zážitek,“ řekl Feiglin pro Israel365 News. Než se Feiglin chopil kladiva a dláta, aby vytesal velký kámen, odříkal zvláštní modlitbu. V modlitbě žádal, aby stejně jako my tesáme kameny, které mají sloužit Bohu, i on nás formoval, abychom mu sloužili. A aby stejně jako kameny byly vytrvalé ve službě Bohu, tak i my jsme měli být vytrvalí v jednotě a lásce k bližnímu.

„Nacházíme se ve velmi zvláštní generaci,“ dodal na závěr.

Jedná se o součást probíhajícího projektu, v jehož rámci jsou kameny uchovávány pro budoucí použití.

Odkázal na populární píseň izraelské skladatelky Naomi Shemer:

„Kdybys na hoře tesal kámen, abys postavil novou stavbu.

Ne nadarmo, bratře můj, jsi tesal pro novou stavbu

Z těchto kamenů bude postaven Mikdaš (Jeruzalémský chrám – poznámka překladatele).“

„Mikdaš bude postaven, bude postaven, bude postaven“.

„Kdybys na hoře vysázel cedry, cedry na místě bodláků, kdybys na hoře vysázel cedry, cedry na místě bodláků. Ne nadarmo jsi je, bratře můj, zasadil na místě bodláků. Z těchto cedrů bude Hora.“

„Nejhlubší modlitby izraelského národa se dnes stávají realitou,“ řekl Feiglin. 

Na rozdíl od některých politiků je Feiglin mužem neochvějných ideálů. V roce 2009 řekl deníku J-Post, že pokud bude zvolen premiérem, obnoví v Jeruzalémě zničený Chrám.

„Nevím, jestli budu mít zásluhu na tom, že udělám něco, co je touhou každého Žida,“ řekl Feiglin. „Ale pokud se stanu premiérem, odejmu kontrolu nad Chrámovou horou wakfu (islámskému svěřeneckému fondu) a obnovím židovskou suverenitu nad celou horou a, doufejme, obnovím Chrám.“ Feiglin řekl, že obnovení Chrámu a všeho, co symbolizuje, je podstatou židovského státu.

Feiglin je předsedou strany Zehut a v letech 2013-2015 stál v čele Manhigut Jehudit v rámci strany Likud a zastupoval Likud v Knesetu. Do Likudu se vrátil v roce 2021, ale v roce 2023 stranu opět opustil v reakci na prohlášení ministra obrany Yoava Gallanta, že IDF po válce vrátí Palestince do Gazy.

03.07.2024 05:01 Daniel Žingor369Zdroj: israel365news.com

Přidání komentáře

Váš email nebude zveřejněn.
Abychom zabránili spamu, musí být Váš první komentář schválen. Mějte prosím strpení.

O profilový obrázek se stará Gravatar.