Praha Jeruzalém
Odvaha a zoufalství proti zlu – Kapitola šestá (3/3)
25.02.2023 04:54 45

Povstalci ŻOB, tváří v tvář drtivé nepřátelské přesile a německé taktice vypalování celých ulic, museli opustit otevřenější konfrontace a uchýlili se do bunkrů…

Odvaha a zoufalství proti zlu – Kapitola šestá (2/3)
11.02.2023 06:22 77

Neúspěch byl považován jak za porážku, tak i za potupu. Odpoledne toho dne byl zbaven velení Ferdinand von Sammern-Frankenegg, přestože za počáteční debakl nenesl vinu.

Odvaha a zoufalství proti zlu – Kapitola šestá (1/3)
04.02.2023 07:05 46

Dnes se podíváme na samotný bojový střet, který dnes známe pod názvem Povstání ve varšavském ghettu.

Odvaha a zoufalství proti zlu – Kapitola pátá (3/3)
17.09.2022 06:13 70

Sicherheitsdienst (SD, Bezpečnostní služba) byla zpravodajská služba SS a NSDAP – Národně socialistické německé dělnické strany.

Odvaha a zoufalství proti zlu – Kapitola pátá (2/3)
10.09.2022 05:41 92

Waffen-SS, česky Zbraně SS, byly jednotky SS, určené k běžným vojenským operacím. Představovaly německé zvláštní a cizinecké jednotky nacistické armády.

Odvaha a zoufalství proti zlu – Kapitola pátá (1/3)
03.09.2022 05:37 91

V této kapitole se podíváme, trochu méně podrobně, na ty, co měli za úkol povstání potlačit, židy povraždit na místě nebo zajistit jejich transport do vyhlazovacích táborů a ghetto zbořit.

Odvaha a zoufalství proti zlu – Kapitola čtvrtá (6/6)
13.08.2022 06:25 66

Na začátku roku 1943 se konalo několik setkání mezi ŻOB a ŻZW. Jejich cílem bylo dosáhnout dohody mezi oběma organizacemi a sloučit je v jednu.

Odvaha a zoufalství proti zlu – Kapitola čtvrtá (5/6)
06.08.2022 04:34 77

Židovský vojenský svaz měl v první fázi svojí existence své buňky  v Lublinu, Lvově, Stanislavově a ve Varšavě. V první době své existence se snažil dostat co nejvíce polských vojáků židovského původu…

Odvaha a zoufalství proti zlu – Kapitola čtvrtá (4/6)
30.07.2022 05:27 90

Tato část práce bude věnována tomu, co se dnes označuje za druhého bojovníka v povstání proti německé zvůli. Jde o odboj, který bývá označován za pravicový, revizionistický, ale také jako vojenský.

Odvaha a zoufalství proti zlu – Kapitola čtvrtá (3/6)
02.07.2022 07:06 74

Lokální oddíly ŻOB byly pomocí emisarů toho našeho Varšavského, vytvořeny i v Krakově, Čenstochové, Będzině a Sosnowci. Později se v těchto městech stavěli na odpor v momentu likvidaci ghett

Odvaha a zoufalství proti zlu – Kapitola čtvrtá (2/6)
25.06.2022 05:20 76

Nakonec se židovský ozbrojený odboj vyprofiloval do dvou samostatných organizací či spíše struktur.

Odvaha a zoufalství proti zlu – Kapitola čtvrtá (1/6)
18.06.2022 06:10 105

V minulé kapitole jsme poznali způsob a tempo likvidace varšavského ghetta. A víme, že na konci září 1942 došlo k přerušení celého doposud neochvějně jedoucího zločinného soustrojí.

Odvaha a zoufalství proti zlu – Kapitola třetí (3/4)
23.04.2022 05:14 67

V této části třetí kapitoly se podíváme na průběh vyvražďování varšavského židovského ghetta.

Odvaha a zoufalství proti zlu – Kapitola třetí (4/4)
16.04.2022 05:35 63

Německá mašinérie byla nelítostná a zastavit ji mohli v dané době jen sami Němci. Celá ta hrůza dostala pro první kolo název: Velká akce. První vlak odjel z Umschlagplatz do Treblinky v noci z 22. na 23. července 1942.

Odvaha a zoufalství proti zlu – Kapitola třetí (2/4)
09.04.2022 03:13 102

Vyhlazovací tábory začaly být zakládány roku 1941 na okupovaných územích Polska, často měly pobočky a další, menší vyrostly i jinde… již v červenci 1942 byl založen vyhlazovací tábor Treblinka II.