Praha Jeruzalém

Vážení přátelé – dnes přeposílám k Vaší pozornosti dva články – oba se nás bezprostředně dotýkají a popisují situaci, ve které se aktuálně nacházíme:

Parlamentní výbor EU požaduje vyšetřování válečných zločinů Izraele a propuštění teroristů

Výbor Evropského parlamentu pro zahraniční věci hlasoval pro podporu vyšetřování válečných zločinů Izraele Mezinárodním trestním soudem a požaduje propuštění vězněných palestinských teroristů.

Vzestup AfD v Německu je dobrou zprávou pro Židy a Izrael

Pokud se zeptáte západních Němců, proč je pravicová strana tak úspěšná v jejich „modré baště“, bývalé komunistické NDR, řeknou vám – s typickou západoněmeckou arogancí – že je to proto, že východní Němci jsou xenofobní burani, kteří beznadějně uvízli v době kamenné. Pokud se však zeptáte východních Němců, jako je Robert Sesselmann, odpověď bude zcela jiná…

Mějte se dobře!
DZ

P.S. Toto je první pokus práce s novým nástrojem – prosím tedy ještě o trochu shovívavosti… 🙂

29.06.2023 08:15 Daniel Žingor