Praha Jeruzalém

Předseda: ThDr. Pavel Černý
Místopředseda: Mgr. Dan Drápal
Ředitel: RNDr. Mojmír Kallus
Šéfredaktor: Ing. Daniel Žingor

E-mail
info@israel.cz