Praha Jeruzalém

Izraelští zákonodárci bránili vládní politiku deportace afrických migrantů.

Od: World Israel News

Výbor pro vnitřní záležitosti Knessetu v pondělí uspořádal rozpravu o tom, že Izrael vyhostí tisíce nelegálních afrických přistěhovalců.

Diskuse se zaměřila na plány Izraele deportovat migranty, kteří nelegálně vstoupili do země, a poslali je do nejmenované, bezpečné země v Africe. Plán byl schválen Nejvyšším soudem, který obecně zásadně chrání práva menšin.

Při zahájení diskuse citoval předseda výboru Yoav Kisch dřívějšího předsedu vlády Menachema Begina, který při vysvětlení svého rozhodnutí z roku 1977 udělit občanství 66 vietnamským uprchlíkům na lodích řekl: "Nikdy jsme nezapomněli na loď s 900 Židy (St. Louis). Opustila Německo v posledních týdnech před druhou světovou válkou. Pluli z přístavu do přístavu, ze země do země, plakali, aby získali útočiště. Bylo jim odmítnuto. Proto bylo přirozené, že mým prvním úkonem, jako předsedy vlády, bylo poskytnout těmto lidem útočiště v zemi Izrael.".

Kisch stavěl do kontrastu tento Begginův příběh a současnou situací související s africkými přistěhovalci a s těmi, kteří tvrdí, že tito migranti jsou "žadatelé o azyl", na které čeká v jejich domovské zemi smrt.

"Co nebylo řečeno během kampaně, která proběhla v posledních týdnech, kdy jsme slyšeli: "Rasisti" a "Posíláte lidi na smrt."? Nastal čas, abychom rozbili tyto klamné lži." uvedl.

On také odsoudil "inflaci používání pojmu holocaust.".

"Lidé falešně používají tento termín (pokud jde o migranty). První lež je, že mluvíme o uprchlících. Většina z nich není uprchlíky, jen se snaží k nám proniknout. Budeme chránit uprchlíky a posílat zpátky ekonomické migranty." řekl.

"Druhou lží je to, že je posíláme na smrt." pokračoval Kisch. "I když je dohoda (s onou africkou cílovou zemí) důvěrná, důkladně ji prověřil Nejvyšší soud, který rozhodl, že dodržuje veškerá zákonná ustanovení.".

"Falešné a zavádějící" motivy

"Je nám kázáno kvůli našemu údajnému falešnému a zavádějícímu smyslu pro národní čistotu." uvedl.

Slíbil, že deportace schválená na duben bude realizována.

Ministr vnitra Aryeh Deri uvedl, že zatímco "nesouhlas je oprávněný", velká část diskuse je "založena na nepravdivých či falešných informacích".

"Stát Izrael je obviňován z pronásledování Afričanů. V roce 2017 před plánem (deportace) přibližně 3200 (afrických) migrantů opustilo Izrael samo zpět do svých domovských zemí nebo do jiné třetí země. V témže roce jsme násilím deportovali 5 300 „neafričanů“, z Ukrajiny a dalších zemí. Od roku 2007 proniklo do země asi 64 000 Afričanů, z nichž 37 800 je stále zde. Tyto údaje nezahrnují děti, které se zde narodily. V roce 2017 bylo podáno 14 000 žádostí o azyl. Z toho 7 700 od ukrajinských státních příslušníků, 1 748 od eritrejčanů, 906 od obyvatel ze Súdánu a 190 od etiopských občanů. Bylo zpracováno 6 500 žádostí, 11 afrických žadatelů bylo uznáno za uprchlíky a byl jim udělen azyl." řekl Deri a poukazoval na tato tvrdá data.

Během debaty vykázal Kisch Orena Hazana, Michala Rozina a Tamaru Zandbergovou z místnosti pro neustálé narušování diskuse.

Když byla Zandbergová, z krajně levicové frakce Meretz, odváděna, řekla: "Vím, že to není příjemné slyšet ... Jste přátelé nacistů.".

Kisch ji obvinil z "nemilosrdného a levného zneužívání holocaustu".

Zandbergová se ještě neomluvila za své urážlivé komentáře.

Na otázku Kische, zda vládní politika diskriminuje africké migranty, uvedl generální ředitel pro populaci a přistěhovalectví Shlomo Mor-Yosef, že "úkolem jeho úřadu je zachovat identitu státu" jako židovský stát.

"Vojáci obhajují zemi a my v Občanském a přistěhovaleckém úřadu chráníme svou identitu v souladu s politikou izraelských vlád," řekl.

"Lidé jsou deportováni každý den, ze všech zemí – demokracií i diktatur. Každá země si určuje, kdo do ní vstoupí a kdo ne." uvedl a použil Švýcarsko jako příklad země, kde je obtížné získat občanství.

 

30. 01. 2018 15:54 455 Daniel Žingor Zdroj: World Israel News

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem