Praha Jeruzalém

Teď, když začíná být jasné, že USA už nejsou čestným zprostředkovatelem, rozhodli jsme se uplatnit naše práva tím, že vstoupíme do nových agend OSN, řekl palestinský představitel.

Batya Jerenberg, World Israel News

Ve čtvrtek pro Jerusalem Post představitelé PA, ve zjevné snaze zatlačit na USA kvůli nedávnému americkému přesunu velvyslanectví do Jeruzaléma, uvedli, že budou již brzy žádat o plné členství ve třech zatím nejmenovaných organizacích OSN.

"Když jsme se obrátili na USA jako na čestného zprostředkovatele mírového procesu, požádali nás, abychom se do těchto organizací nezapojovali, a my jsme se tím řídili. Nicméně když je už jasné, že USA nejsou tím čestným zprostředkovatelem, rozhodli jsme se, že budeme uplatňovat své právo a vstupíme do nich," řekl představitel PA.

Toto není pro Ramallah žádná nová taktika. Poté, co byla v souladu s dohodami z Oslo v roce 1993 PA vytvořena, připojila se k řadě méně významných mezinárodních orgánů. Ale od roku 2012, kdy valné shromáždění OSN posunulo její status "pozorovatele" na "nečlenský stát – pozorovatel", a ten mu formálně umožňuje přístup k mezinárodním subjektům, uplatňuje PA tuto taktiku ve vlnách.

Jen před dvěma měsíci například požádala PA o členství v osmi mezinárodních smluvních uskupeních, včetně Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a Mezinárodní úmluvy proti apartheidu v oblasti sportu. V prosinci poté, co prezident Donald Trump uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele, prezident PA Mahmúd Abbás požádal, aby se připojili k dalším 22. A jako odpověď na to, že Izrael nepropustil v roce 2014 čtvrtou vlnu vězňů teroristů, oznámil, že se v příštím roce bude ucházet o členství v dalších 15-ti, ačkoli by se to mohlo částečně překrývat.

Dokonce ještě předtím, než byl status OSN rozšířen (v roce 2011), byla do Organizace spojených národů pro vzdělávání, vědu a kulturu (UNESCO) zvolena "Palestina", na což Kongres USA okamžitě zareagoval a pozastavil svůj příspěvek této agentuře, což je pětina jejich rozpočtu.

To bylo v souladu se dvěma zákony schválenými Kongresem v roce 1990 a 1994. První požaduje, aby USA odvolaly finanční prostředky od agentur OSN, které "přiznávají Organizaci pro osvobození Palestiny stejné postavení jako členské státy." Druhý zákon zakazuje "dobrovolný nebo vyměřený příspěvek jakékoli přidružené organizaci OSN, která uděluje plné členství jako státu jakékoli organizaci nebo skupině, která nemá mezinárodně uznávané atributy státnosti. "

Dva významné mezinárodní orgány, ke kterým se PA úspěšně připojila, jsou Mezinárodní trestní soud (ICC) v roce 2015 a Interpol, mezinárodní policejní organizace, v roce 2017. Členství v obou bylo klíčové k tomu, aby mohli Izraelce pronásledovat za jejich údajné válečné zločiny.

PA má status nečlenů v takových globálních orgánech, jako jsou Světová zdravotnická organizace (WHO), Světová organizace pro cestovní ruch a Světová organizace pro duševní vlastnictví, které by mohly být dalším místem pro zvyšování jejich současného tlaku.

 

18. 05. 2018 08:53 175 Daniel Žingor Zdroj: World Israel News

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem