Praha Jeruzalém

V izraelském hlavním městě byl nedávno odkryt unikátní kamenný nápis z doby Druhého Chrámu s plným hláskováním jména Jeruzaléma.

Autor: Aryeh Savir, World Israel News

Archeologové odkryli jedinečný kamenný nápis z doby druhého chrámu "Jeruzalém" napsaným v plném znění v moderním hebrejském písmu – je to první takový objev vůbec.

Vzrušující nález byl představen v úterý během tiskové konference Izraelského úřadu pro starožitnosti (IAA) a Izraelského muzea.

Archeologové objevili nápis minulou zimu v blízkosti Mezinárodního kongresového centra v Jeruzalémě během výkopových prací prováděných v oblasti před výstavbou nové silnice, kde byly vystaveny základy římské stavby. Nejvýznamnější součástí byl kamenný sloup, znovu použitý v římské stavbě, na němž se objevuje aramejský nápis, napsaný hebrejskými písmeny typickými pro druhé období chrámu.

Nápis je ve třech řádcích "Hananiah syn / Dodalose / z Jeruzaléma".

"Pravopis, jak jej známe dnes"

Dr. Yuval Baruch, regionální archeolog IAA v Jeruzalémě a prof. Ronny Reich z Haifské univerzity, kteří si nápis přečetli a prostudovali, uvedli, že " nápisy Jeruzalém z období Prvního a Druhého Chrámu jsou poměrně vzácné. Ale ještě vzácnější je úplné hláskování jména, jak ho dnes známe, protože se obvykle objevuje v jeho zkrácené podobě. "

Jedná se o jediný kamenný nápis známý z období Druhého Chrámu, ve kterém se objevuje úplné hláskování jména Jeruzalém. Doposud to bylo možné vidět v jednom jiném případě a to na minci z doby Velkého protiřímského povstání (66-70 CE).

Tento neobvyklý pravopis je také možné vidět v Bibli, zde se Jeruzalém objevuje 660krát, ale pouze na pěti místech, v poměrně pozdnějším období, s plným hláskováním.

David Mevorach, hlavní archeologický kurátor Izraelského muzea, uvedl, že kontext nápisu nepomůže zjistit, kde byl původně vystaven nebo kdo byl Hananiášův syn Dodalos, přestože se předpokládá, že to byl umělecký hrnčíř a syn uměleckého hrnčíře, který přijal jméno z řecké mytologije.

"Je zajímavé, že se rozhodl přidat svůj jeruzalémský původ jako součást svého příjmení," dodal Mevorach.

Jeruzalémská obrovská, starověká hrnčířská čtvrť

Oblast Jeruzalémského mezinárodního kongresového centra byla dlouhá léta předmětem vykopávek a vystavovala hrnčířskou čtvrť, která vyráběla nádoby denní potřeby pro Jeruzalém po dobu více než 300 let od Hasmonejského období až do pozdní římské éry.

Danit Levy z IAA, který v současné době vede v oblasti výkopové práce, uvedl, že je to největší starověká hrnčířská produkce v regionu Jeruzaléma.

V druhé části období Druhého Chrámu, zvláště v době vlády Heroda, se výroba soustředila na výrobu kuchyňského nádobí. Výroba byla rozmístěna po celé lokalitě a byla organizována do jednotlivých výrobních jednotek, které obsahovaly pece, jámy na přípravu jílu, omítnuté vodní nádrže, rituální lázně a pracovní prostory pro sušení a skladování nádob.

Vedle oblasti, kde se vyroběla keramika, se rozvíjela malá vesnice, jejíž ekonomika byla založena na hrnčířské výrobě. Hrnce se prodávaly ve velkém množství obyvatelům Jeruzaléma a jeho okolí, zejména poutníkům, kteří do města přijížděli.

Po zničení Jeruzaléma v 70. letech, obnovila hrnčířská dílna své aktivity v menším měřítku až do počátku 2. století, kdy Římská 10. legie založila svou vlastní dílnu na místě pro masovou výrobu keramických stavebních materiálů – střešních tašek, cihel a potrubí, stejně jako nádobí, varných a skladovacích nádob, typických pro římskou armádu.

"Jako obyvatel Jeruzaléma jsem nesmírně potěšený, že jsem si přečetl tento nápis, napsaný před 2000 lety, zvláště když si myslím, že tento nápis bude přístupný všem dětem, které budou moci číst a užívat stejný pravopis, který byl použit před dvěma tisíciletími", vyjádřil své nadšení prof. Ido Bruno, ředitel Izraelského muzea.

 

09. 10. 2018 05:10 845 Daniel Žingor Zdroj: World Israel News

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem