Praha Jeruzalém

Setkávat se s představiteli různých zemí je úkolem ministra zahraničí, v tomto smyslu je možné vnímat i setkání s představitelem Palestinské autonomie, byť státem není.

Dlouholetým spojencem i strategickým partnerem ČR je Stát Izrael, s nímž má ČR v mnoha oblastech velmi rozvinutou nadstandardní spolupráci, významnou obchodní výměnu i tradičně velmi silné přátelské vztahy. Tuto politiku zastávala naše země již od Sametové revoluce, kdy jednou z hlavních zahraničně politických priorit Václava Havla bylo znovuobnovení diplomatických styků se Státem Izrael. Václav Havel v tom navázal na odkaz T. G. Masaryka i jeho syna Jana.

Je zcela legitimní jednat se všemi představiteli regionu Středního východu. Ale je obecně známé, že Palestinská samospráva např. užívá finanční podpory ze zahraničí k vyplácení finanční pomoci rodinám teroristů či k tisku učebnic, šířících nenávist.

Proto jsou znepokojující zprávy o obsahu jednání, jak je médiím tlumočil představitel Palestinské samosprávy, který vyjádřil, že údajně byl ubezpečen, že ČR nepřesune své velvyslanectví do Jeruzaléma a dokonce se neobává, že by Česká republika uznala Jeruzalém jako hlavní město Izraele.

Česká republika již na různých úrovních Jeruzalém jako hlavní město Státu Izrael uznala, mj. usnesením Poslanecké sněmovny v květnu 2017. Přesunutí svého velvyslanectví do Jeruzaléma, vyjádřila jako krok, který je plánován do budoucna, zatímco jako symbolické gesto související s tím, že Jeruzalém považuje za hlavní město Izraele, zde koncem listopadu za účasti prezidenta republiky, předsedy Poslanecké sněmovny i členů vlády otevřela Český dům.

Předpokládáme, že se jedná o jednostrannou interpretaci obsahu jednání a pevně věříme, že ministr zahraničí p. Petříček svůj protějšek informoval o postojích a pozici České republiky. Věříme, že stejně tak se stalo i při setkáních v Poslanecké sněmovně s místopředsedou PS p. Okamurou a předsedou zahraničního výboru p. Zaorálkem.

 

Za Alianci pro Izrael (API)

JUDr. Tomáš Kraus, RNDr. Mojmír Kallus, Denis Doksanský
tel.: 777 253 337, e-mail: denis.doksansky@sion.cz korespondenční adresa: Na Kotli 1201, 500 09 Hradec Králové

Aliance pro Izrael (API) je volné seskupení institucí i osobností, které spolupracují a koordinují své aktivity směřující k podpoře dobrých vztahů mezi Českou republikou a Státem Izrael a odmítání antisemitismu v jakékoli podobě.

Zakládajícími členy API jsou: Institut Williama Wilberforce, Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ), B´nai B´rith Renaissance Praha, Centrum Sion, Keren Kajemet Leisrael (KKL) a Dny pro Izrael. Svou činnost API zahájilo organizací mezinárodního semináře „Role EU při podpoře míru: Politika EU vůči Jeruzalému a dvoustátnímu řešení“, který proběhl v PS PČR pod záštitou poslance Miloslava Janulíka (ANO) a Jana Bartoška (KDU-ČSL), jehož se zúčastnili delegáti z 15 zemí.

 

 

12. 07. 2019 07:30 385 Daniel Žingor Zdroj: Redakce Israel.cz

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem