Praha Jeruzalém

Míra židovské porodnosti stále roste, zatímco míra porodnosti muslimů klesá. Na území pod Palestinskou samosprávou porodnosti klesla na izraelskou úroveň.

Autor: David Rosenberg, 4.10.19 9:40

Demografický vývoj v Izraeli vyznačující se zvýšením míry porodnosti mezi Židy a jejím poklesem mezi muslimy, pokračoval i v loňském roce, protože celková plodnost pro židovské ženy dosáhla 45letého maxima.

Podle údajů zveřejněných Ústředním statistickým úřadem Izraele se celková míra porodnosti – tj. průměrný počet dětí, které žena má (TFR) – pro židovské ženy v Izraeli v roce 2018 zvýšila na 3,17, což je nejvyšší úroveň od počátku sedmdesátých let, kdy to bylo v průměru 3,28. V 90. letech klesla židovská porodnost na nejnižší úroveň, v letech 1990 až 1994 a 1995 až 1999 v průměru 2,62.

Nárůst izraelské židovské porodnosti v roce 2018 byl menší než v předchozích letech a vzrostl pouze o 0,01 z celkové míry 3,16 v roce 2017.

Nárůst byl podpořen především zvýšením počtu žen ve vyšších věkových skupinách s dětmi, které kompenzovaly pokles u mladších žen. Zatímco obecná míra plodnosti mezi mladistvými ve věku 15 až 19 let, klesla z 4,2 na 3,9 (na 1000 žen) a také mezi ženami krátce po 20. roku života klesla z 89,0 na 88,0, všechny další věkové skupiny nad 25 let zaznamenaly nárůst.

Židovské ženy ve věku 25 až 29 let měly v roce 2018 obecnou míru porodnosti 176,0 (opět na 1000 žen) ve srovnání se 174,4 v předchozím roce, zatímco ženy ve věku 30–34 let ji měly 201,1 ve srovnání s 200,8 v roce 2017.

Křesťanské a druzské ženy také zaznamenaly zvýšení své celkové míry porodnosti, i když ta zůstává hluboko pod mírou židovské porodnosti. Křesťanské ženy - včetně arabských křesťanů a křesťanských imigrantů, které se přestěhovaly do Izraele s židovskými příbuznými - zaznamenaly nárůst z 1,93 v roce 2017 na 2,06 v roce 2018. Celková porodnost Druzů se zvýšila z 2,10 na 2,16.

Porodnost se však snížila u muslimských žen v Izraeli i u žen, které nejsou registrovány u žádné náboženské skupiny, přičemž celková plodnost této skupiny klesla z 1,58 na 1,54.

Muslimské ženy (mimo území spravované Izraelem) měly v roce 2018 stále nejvyšší celkovou plodnost – tedy 3,20, i když to znamenalo pokles z 3,37 vůči předchozímu roku. Mezi izraelskými Araby jako celku však v roce 2018 porodnost poklesla na 3,04 – což je pod židovským průměrem 3,17. Číslo 3,20 znamená nejnižší úroveň mezi muslimskými arabskými ženami v Izraeli, které měly před padesáti lety v průměru o šest dětí víc než židovské ženy (9,22 oproti 3,3).

Celkový počet dětí narozených židovským matkám se v roce 2018 zvýšil na 135 809, což představuje 73,7% z celkového počtu 184 370 živě narozených dětí v Izraeli. V roce 2017 porodily židovské matky 134 630 dětí, tj. 73,3% z celkového počtu živě narozených. V roce 2010 představovaly židovské ženy 72,6%r všech živě narozených dětí, přičemž se narodilo 120 673 dětí. V roce 2000 tvořila narození židovských žen jen 67,4% všech živě narozených v Izraeli, přičemž 91 936 dětí se narodilo židovským matkám.

Ve srovnání s tím počet nově narozených dětí arabským ženám (muslimským, křesťanským nebo Drůzským) klesl v roce 2018 na 43 268, což je pokles ze 43 782 v roce 2017. Počet dětí narozených arabským ženám v roce 2018 představoval 23,5% všech živě narozených dětí v Izraeli, oproti 23,8% v roce 2017, 24,5% v roce 2010 a 29,9% v roce 2000.

V židovské populaci měly nejvyšší porodnost rodiny s otcem narozeným v Americe s celkovou plodností 4,17. Rodiny, kde se otec narodil v Izraeli, byly na druhém místě s 3,34, ve srovnání s 3,05 u rodin s otcem narozeným v Asii, 3,03 u rodin s otcem narozeným v Africe a 3,02 u rodin, kde se otec narodil v Evropě.

Po rozdělení podle regionů byla nejvyšší celková porodnost v Izraeli zaznamenána u žen žijících v Judeji a Samaří – tedy 4,89, potom v okrese Jeruzalém 3,97, v jižním Izraeli 3,59, v centrálním okrese 2,78, severním Izraeli 2,68, oblast Tel Avivu 2,63 a v okrese Haifa 2,52.

Míra rostoucí izraelské židovské porodnosti se také přiblížila paritě s mírou v Judeji a Samaří, která měla podle Světové knihy CIA 2019 TFR 3,2 ve srovnání s 3,7 v roce 2017. Pásmo Gazy však má výrazně vyšší míru 3,97. Ta ovšem také znamenává výrazný pokles ve srovnání s rokem 2017, kdy to v Gaze bylo 4,13.

Demograf a bývalý izraelský diplomat Yoram Ettinger v komentáři ke zprávě Ústředního statistického úřadu uvedl, že čísla vyvrátila „mýtus o arabské demografické časované bombě“ v Izraeli.

„Demografové zkázy, kteří bez prozkoumání palestinských dat bezohledně ignorovali realitu, podporovali mýtus tzv. „arabské demografické časované bomby“. Buď se dramaticky zmýlili, nebo byli nepředstavitelně svedeni,“ napsal Ettinger ve své zprávě.

Ettinger citoval zprávy, které ukazují, že počet obyvatel Palestinské samosprávy výrazně převyšoval počet Arabů žijících v Judeji, Samaře a Gaze. Ettinger tvrdí, že pokud nezahrneme pásmo Gazy, potom mezi Jordánskem a Středozemním mořem žijí téměř dvě třetiny Židů.

„Dobře zdokumentované údaje – spíše než subjektivní hodnocení nebo jen přání – potvrzují 65,5% židovskou většinu v oblastech Judeje a Samaří a oblastech Izraele před rokem 1967. To se děje vlivem zvýšené porodnosti a migrace. Mimo toho tu máme ještě potenciální Aliyu (imigraci), kdy může přijít vlna 500 000 Židů z Francie, Británie, bývalého SSSR, Německa, Argentiny atd.“

 

04. 10. 2019 10:33 139 Daniel Žingor Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem