Praha Jeruzalém

Úsilí o prodloužení 25letého pronájmu, které umožňovalo izraelským zemědělcům pokračovat v práci na farmách v Naharayimu, nepřineslo úspěch – pronájem nebude obnoven.

Od: Arutz Sheva, 7.11.2019 15:59

Jordánská vláda oznámila, že od neděle bude izraelským zemědělcům zakázán vstup do enklávy Naharayim, řekl ve čtvrtek šéf okresu Jordánské údolí Idan Greenbaum.

Podle mírové dohody s Jordánskem z roku 1994 byly enklávy Naharayim a enkláva Tzofar pronajaty Izraeli po dobu 25 let. To umožnilo izraelským zemědělcům žijícím v enklávě pokračovat ve správě svých farem.

Asi před rokem hášimovské království oznámilo, že chce nájemní smlouvu ukončit a obě enklávy převzít.

Byly učiněny různé pokusy toto jordánské rozhodnutí změnit a to jak veřejné, tak i soukromé, ale rozhodnutí je zjevně konečné.

Asi před měsícem se jeden farmář z Naharayim v údolí Jordánu obrátil s naléhavým dopisem na krále Abdullaha II a požádal ho, aby zastavil proces převodu enklávy do vlastnictví Jordánského království.

Idan Greenbaum napsal jordánskému králi jménem všech farmářů enklávy Naharayim: „Udělal jsem tento mimořádný krok a píšu přímo vám, abych předešel stavu, který by pro nás znamenal katastrofu. Upřímně vás žádám, abyste nám dal příležitost předložit naše návrhy Vám nebo někomu, komu důvěřujete.“

„Máme zájem představit možnosti, které máme a dosáhnout společné dohody, jako sousedé, kteří se navzájem ctí a váží si jeden druhého,“ dodal Greenbaum, ale nedostal žádnou odpověď.

 

 

 

08. 11. 2019 06:05 182 Daniel Žingor Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem