Praha Jeruzalém

Rapper skládá operu o životě krále Nabuchodonozora na základě knihy Daniel.

Autor: Gabe Friedman, JTA, 25.11.2019 7:17

Milujte ho nebo ho nenáviďte, rapper Kanye West neudělal nic, co by zásadně neovlivnilo průběh jeho kariéry. Prošel cyklem mainstreemového hip-hopu, autotuningovým zpěvem, soulfullem, epickým egotistickým komentátorstvím a – jak by vám sám rád řekl – je toho mnohem víc.

V současné době je West uprostřed intenzivně náboženské fáze.

Od začátku roku pořádá každý týden to, co nazývá nedělní bohoslužbou – pop-up křesťanská bohoslužba, která už probíhala na různých (někdy i tajných) místech po celé zemi. V rámci ní zaznívají i nějaké modlitby, ale hlavně je zaměřena na živý zpěv gospelového sboru s písněmi od něj i od jiných. Účastnili se jich i někteří z jeho přátel z okruhu celebrit a začaly být tak populární, že si kvůli tomu koupil nemovitost ve Wyomingu, aby rozjel ještě větší show.

Minulý měsíc vydal West album s názvem „Ježíš je král“, na kterém rapuje a zpívá téměř výhradně o své nově objevené lásce k Bohu. Od té doby oznámil, že s pomocí Dr. Dre vydá „Ježíše je král II“ a navštívil megasbor Joela Osteena v Houstonu.

„Vím, že mě Bůh už dlouho volal a ďábel mě už dlouho odrazoval,“ řekl West při svém vystoupení v Osteenově sboru. „Když jsem byl nejvíc dole, Bůh tam byl se mnou. Inspiruje mě a dává mi vize.“

Nebylo tedy příliš překvapivé, když 24. listopadu v Hollywood Bowl v Los Angeles West oznámil premiéru opery s náboženskou tématickou. Jde o operu s názvem „Nebuchadnezzar“ postavenou na biblickém příběhu babylonského krále z Knihy Daniel a„ líčící Nebuchadnezarův přechod od bezbožného, ​​domýšlivého samovládce k opravdovému věřícímu, který ve své víře najde záchranu.“

„Nebuchadnezzar spojuje prvky z různých světů, včetně opery, výtvarného umění, moderního tance a gospelové hudby, abychom vytvořili něco nového,“ dodává zpráva.

Zatímco otázky týkající se autentičnosti celého Westova projektu rozdělily černou a křesťanskou komunitu, měla by tato opera vzbudit ještě více otázek a to kvůli tomu, co vlastně Nebuchadnezzar Židům udělal: Zničil První chrám a inicioval babylonské vyhnanství.

Ten příběh je tento: V roce 588 př.nl se Cedekiáš, poslední vládce Judského království, pokusil proti Nebuchadnezarovi, králi Babylonské říše, vzbouřit. Nebuchadnezzar se pomstil tak, že po dva roky obléhal Jeruzalém. V roce 586 babylonská armáda město vypálila a to včetně Prvního chrámu. Přeživší Židy Nebuchadnezzar zotročil.

To je jedna z nejkrvavějších epizod v židovské historii, která se každý rok připomíná postním dnem Tisha b'Av, což také znamená konec třítýdenního období smutku spojeného se zničením Prvního i Druhého chrámu spolu s dalšími pohromami, které v této době postihly židovský lid. Je to temné období, během kterého se Židé tradičně zdržují oslav a jiných projevů veselí.

West se do Nebuchadnezara zamiloval z pravděpodobně mnohem méně zlověstných důvodů. Rapper, než objevil svou nově nalezenou víru, byl diagnostikován jako bipolární a prošel na konci roku 2016 nervovým zhroucením. V rozhovorech prohlásil, že Nebuchadnezar byl také bipolární a podobně našel svou víru až po sérii duševních chorob. Někteří písmáci říkají, že tento Babyloňan uvěřil až v okamžiku, kdy se proměnil ve vola.

Co říká Bible: „Byl odehnán pryč od lidí, jedl trávu jako býk a tělo měl mokré od rosy, až mu narostly vlasy jako orlí peří a nehty jako ptačí pařáty. Já, Nabukadnezar, jsem po té době nakonec pozvedl oči k nebi a rozum se mi vrátil. Tehdy jsem dobrořečil Nejvyššímu a chválil jsem a velebil Věčně živého.“

Navzdory tomuto pozitivnímu poučení z příběhu Nebuchadnezzara a bez ohledu na inspiraci, kterou si z něj mohl West odnést, tu ta krvavá historie zůstává a West možná ještě bude chtít přehodnotit všechny kvality toho, koho dnes chválí.

 

26. 11. 2019 07:01 155 Daniel Žingor Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem