Praha Jeruzalém

Arutz Sheva mluvila s ambasadorem EU v Izraeli. Ten reagoval na tvrzení, že evropské peníze podporují teroristy a že označování izraelského zboží je diskriminační.

Autor: Yoni Kempinski, 12.12.2019 17:44

Arutz Sheva mluvila s velvyslancem EU v Izraeli Emanuelem Giaufretem, který hovořil o tom, jak Evropská unie hlídá peníze, které dává Palestinské samosprávě, a prohlásil, že označování (izraelského zboží) nepoškodí izraelské produkty.

Kontroverzní otázkou týkající se EU je otázka označování (izraelského zboží). Když mluvíme s Židy v osadách v Judeji a Samaří, říkají dvě věci. Zaprvé, že takto označujete pouze židovské a nikoli také palestinské společnosti podnikající ve stejné oblasti. A zadruhé, že to takto označujete také palestinské zaměstnance, kteří pracují v těchto židovských komunitách – jako například v Barkanu.

„EU vyžaduje, aby každý produkt přesně uváděl svůj původ. Takže nejde o to, že označujeme jeden produkt a ten druhý ne. Otázkou je, jaký je jeho původ. To je to, co Evropský soudní dvůr požaduje – je třeba uvést, že pochází z izraelských osad.“

„Všechny tyto výrobky mají přístup na evropský trh. Označování nevylučuje, aby se tam prodával. Prodávají se, mají tam přístup a my v tom chceme pokračovat.“

„Obchodovatelnost na evropském trhu je jiná otázka. Musím říci, že jsme v posledních letech nezaznamenali žádné snížení vývozu z Izraele na evropský trh. Naopak, výrobky z Izraele včetně těch z osad jsou v Evropě i nadále prodávány.“

Jak tedy odpovíte těm, kteří říkají, že na papíře nebo z pohledu právní legislativy to může být v pořádku, ale v samotné podstatě to zvyšuje antisemitismus.

„Vůbec si nemyslím, že by se jednalo o problém jakkoli se týkající antisemitismu. Myslím si, že musíme být velmi zřetelní v tom, že antisemitismus je problém, který bereme velmi vážně. Je nepřijatelný – jakákoli forma antisemitismu – v Evropě nebo kdekoli jinde. To musí být řešeno velmi jasně a my jsme k tomu velmi odhodlaní.“

Tento týden jsme slyšeli výroky od rodin pozůstalých (po teroristických útocích), že peníze EU končí u teroristů. Neříkali, že byste přímo platili teroristům, ale že peníze, které posíláte PA, nakonec teroristům pomohou, například v jejich právní ochraně. Jak se vyrovnáte s těmito tvrzeními? Můžete hlídat peníze, které dáváte PA?

„Rozhodně. Myslím, že, pokud jde o sledování toků peněz, které poskytujeme PA, bereme to velmi vářně. Máme velmi sofistikovaný mechanismus, který zajišťuje, že peníze, které platíme PA nebo komukoli jinému, jdou přesně tam a za tím účelem, na který byly poskytnuty. Jde o posilování stavebních kapacit PA, poskytování podpory jednotlivcům, kteří byli prověřeni – tedy na platy a důchody – ale pouze prověřeným lidem.“

Byly vaše peníze někdy zablokovány? Mohli jsme vidět, že Amerika svoje platby zastavila, když zjistila, že její peníze nešly na ta správná místa.

„Provádíme tyto prověrky i zpětně. Proto jsme si jistí. Evropský parlament je v tomto velmi striktní. Monitoruje práci EU. Máme auditory, máme kontrolní systém. Máme mechanismy, které zajišťují, že ty peníze dostávají na ta správná místa.“

Investujete také peníze a zdroje do pomoci Izraeli a pomoci Izraelcům.

„Investujeme docela dost. Je to samozřejmě oboustranně výhodný vztah, takže spolupracujeme v obchodě, v inovacích, v budování kapacit a sdílení zkušeností.“

„Máme také řadu programů, které jsou otevřeny izraelským ministerstvům a obcím, v nichž spolupracujeme v oblasti životního prostředí, v sociálních otázkách, také s obcemi, které mají problémy a které čelí nějaým výzvám, např. v Bnei Braky nebo v Beit Shemeshi.“

Pár slov o tom, jak moc bojujete proti antisemitismu. Víme, že EU je všude po světě opravdu silně proti antisemitská.

„Ano, stojíme silně proti antisemitismu, protože je to problém naší společnosti. Není to židovský problém, je to problém společnosti, kde se to děje. Nedávno jsme viděli příběhy z Evropy a z jiných míst po světě, které ukazují, že ten problém roste a my musíme jednat společně a musí to být velmi komplexní akce. Je to o vzdělávání, je to o prevenci antisemitismu v sociálních médiích a o ochraně židovských komunit v Evropě. Je to o společné práci, abychom to změnili.“

 

13. 12. 2019 06:54 158 Daniel Žingor Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem