Praha Jeruzalém

Nová zpráva Palestinian Media Watch odhaluje, že PA minulý rok utratila více než půl miliardy šekelů na platy uvězněným teroristům.

Od: Palestinian Media Watch, 30.1.2020 15:48

Podle nedávno zveřejněných finančních zpráv Palestinské samosprávy Palestinian Media Watch zjistily, že se PA přiznala k tomu, že v roce 2019 utratila nejméně 517,4 milionu šekelů (149,7 milionu USD / 136 milionů EUR) na výplatu platů vězněným a propuštěným teroristům.

Výdaje PA na příspěvky zraněným teroristům a rodinám mrtvých teroristů v roce 2019 činily nejméně 151,6 milionu šekelů. Celkové byly v roce 2019 výdaje PA na platby teroristům a rodinám mrtvých teroristů - část toho, co Izrael nazval politikou PA „Pay-for-Slay“ (platby za vraždy) - minimálně 669 milionů šekelů (193,6 milionu USD / 175,8 milionu EUR).

V souladu s izraelským zákonem by teď měl ministr obrany Naftali Bennet předložit kabinetu národní bezpečnosti zprávu, která říká, že výdaje PA na jeho politiku „Pay-for-Slay“ byly nejméně 669 milionů šekelů.

Izraelské zákony požadují, aby byla tato částka odečtena z měsíčních odvodů daní, které Izrael na PA převádí.

Pozadí

Od svého založení v roce 1994 prováděla PA politiku „Pay-for-Slay“, podle níž vyplácí každoročně miliony šekelů v měsíčních rentách za odměnu palestinským vězněným a propuštěným teroristům a v měsíčních rentách zraněným teroristům a rodinnám zabitých teroristů (tzv. „mučedníků“).

PA kodifikovala tuto politiku v Zákoně o vězních a propuštěných vězňích v roce 2004. Od té doby předseda PA Mahmúd Abbás dvakrát (v letech 2006 a 2010) schválil výrazné navýšení těchto měsíčních plateb proplácených ze strany PA teroristům.

Podle místopřísežného svědectví vysokého představitele PA nejsou platby PA zraněným teroristům a rodinám mrtvých teroristů kodifikovány v zákoně PA, ale pouze v nezveřejněných interních dokumentech.

Zatímco byla tato politika PA široce odsouzena a čtyři země (Kanada, USA, Austrálie a Holandsko) na základě ní přerušily veškerou přímou pomoc PA, dokud nebude tato politika zrušena, tak PA i nadále požaduje (a dostává) značné částky zahraniční humanitární pomoci. Samotná PA každoročně na platy teroristům rozhází stovky milionů šekelů, což je pochopitelně motivuje.

V roce 2018 schválil Izrael zákon na boj proti této politice PA. Podle něj musí izraelský ministr obrany na konci každého roku předložit vládě národní bezpečnostní zprávu s podrobnostmi o výdajích Palestinské samosprávy na platy a příspěvky teroristům předchozího roku. Jakmile vláda tuto zprávu schválí, potom se z výdajů na PA v následujícím roce tato částka, rozpočítaná po měsících, odečte.

Nový izraelský zákon byl poprvé implementován v únoru 2019 poté, co PMW zjistily, že PA přiznala, že aby zaplatila v roce 2018 měsíční mzdy vězněným a propuštěným teroristům, utratila nejméně 502 milionů šekelů.

V reakci na izraelské rozhodnutí se Abbás rozhodl ponořit Palestinskou samosprávu do finanční krize způsobené tím, že odmítl přijmout z Izraele veškeré daňové příjmy a to do té doby, pokud z nich bude Izrael odečítat jakoukoli částku. Protože tyto daňové příjmy představují téměř polovinu rozpočtu PA, mělo jeho odmítnutí podstatný dopad na hospodářství PA.

Aby byla tato krize překonána, rozhodla se PA dočasně o 50% snížit platy státním zaměstnancům a pozastavit vydávání doporučení k lékařskému ošetření Palestinců v izraelských nemocnicích. PA se také pokusila své finanční zprávy skrýt, nicméně PMW je stejně dohledaly a zveřejnily. Ve stejnou dobu ovšem PA také zdvojnásobila svůj závazek vůči vězněným teroristům a nadále jim platila 100% jejich nekrácených „platů“.

Po 7 měsících nakonec PA kapitulovala a souhlasila s přijetím (Izraelem) krácených příjmů z daní.

Po další zprávě PMW ohledně plateb PA zraněným teroristům a rodinám zabitých teroristů se na konci prosince 2019 izraelský národní bezpečnostní kabinet rozhodl odečíst dodatečnou částku 150 milionů šekelů. Protože počet zraněných palestinských teroristů a počet zabitých palestinských teroristů v roce 2019 vzrostl, lze důvodně předpokládat, že i výdaje PA na ně vzrostly.

Podle statistik zveřejněných PA a izraelskou nevládní organizací B'tselem bylo v roce 2019 zabito nejméně 110 palestinských teroristů. Vzhledem k různým platbám PA na ně byly dodatečně vzniklé náklady nejméně 1,6 milionu šekelů.

Během prezentace nového mírového plánu na Blízkém východě nazývaného Dohoda století, americký prezident Donald Trump zdůraznil, že PA musí svou politiku odměňování teroristů a vrahů zrušit:

„Pro zajištění existence úspěšného palestinského státu žádáme Palestince, aby se vypořádali s problémy mírového soužití. To zahrnuje přijetí základních zákonů zakotvujících lidská práva; ochranu před finanční a politickou korupcí; zastavení zhoubných aktivit Hamásu, Islámského džihádu a dalších nepřátel míru; ukončení podněcování nenávisti vůči Izraeli a – což je důležité – trvale zastavit finanční odškodňování teroristů.“

 

31. 01. 2020 05:55 666 Daniel Žingor Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem