Praha Jeruzalém

Světová zdravotnická organizace doporučuje k léčbě příznaků koronaviru namísto protizánětlivých látek používat paracetamol. Tady je důvod proč.

Autor: Mordechai Sones, 18.3.2020 11:21

Světová zdravotnická organizace doporučila, aby se lidé trpící příznaky viru vyhýbali užívání léku Ibuprofen nebo Advil. Místo toho organizace navrhuje užívat paracetamol, jako je Acamol (Tylenol).

Studovali, proč má onemocnění v Itálii závažnější průběh, a zjistili, že většina pacientů doma užívala Ibuprofen. V laboratorních podmínkách vědci spojili vir a Ibuprofen a dospěli k závěru, že podávání Ibuprofenu urychluje množení viru a souvisí s vážnějším průběhem nemoci. Doporučují se Ibuprofenu vyhnout a podávat paracetamol, aspirin a diklofenak.

John Greenwood – konzultant pediatr v Londýně byl citován takto: „Právě jsme dostali lékařskou výstrahu, že na bolest nebo vysokou teplotu nemá nikdo používat protizánětlivé látky (např. Ibruprofen, Voltarol, naproxen a další). Místo toho použijte paracetamol. Zdá se, že existuje souvislost mezi závažnými případy COVID-19, které postihují zdravé mladé lidi, a užíváním protizánětlivých látek. V pátek začaly přicházet první zprávy od francouzských lékařů, což potvrzují poradci v oblasti infekčních chorob - jsou zde čtyři mladí lidé, kteří neměli žádné předchozí onemocnění – všichni užívali protizánětlivé látky a existují obavy, že tyto způsobily vážnější průběh nemoci.“

Článek časopisu Lancet s názvem Jsou pacienti s hypertenzí a diabetes mellitus ve zvýšeném riziku infekce COVID-19? říká: „Lidské patogenní koronaviry (závažné akutní respirační syndromy koronavirů SARS-CoV a SARS-CoV-2) se vážou na své cílové buňky prostřednictvím enzymu 2 konvertujícího angiotensin (ACE2), který je exprimován epiteliálními buňkami plic, střeva , ledviny a krevní cévy.“

„Exprese ACE2 je podstatně zvýšena u pacientů s diabetem typu 1 nebo typu 2, kteří jsou léčeni ACE inhibitory a blokátory receptoru angiotensinu II typu I (ARB). Hypertenze je také léčena ACE inhibitory a ARB, což má za následek navýšení ACE2.5 ACE2 může být také zvýšena thiazolidindiony a Ibuprofenem. Odhadujeme, že se při diabetu zvýšila exprese ACE2 a léčba ACE inhibitory a ARB zvyšuje expresi ACE2. Zvýšená exprese ACE2 by tedy usnadnila infekci COVID-19.“

„Proto předpokládáme, že léčba cukrovky a hypertenze léky stimulujícími ACE2 zvyšuje riziko vzniku závažných a fatálních průběhů COVID-19.“

 

19. 03. 2020 06:14 334 Daniel Žingor Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem