Praha Jeruzalém

Rabín David Lau vyzval Židy, aby se v reakci na koronavirus na Rosh Chodesh Nisan postili nebo se zdrželi mluvení.

Od: Arutz Sheva, 22.3.2020 20:00

Hlavní rabín David Lau vyzval Židy, aby si, v reakci na šířící se epidemii koronaviru, vyhradili den půstu.

V otevřeném dopise pro veřejnost napsal:

„Toto je čas Jákobova soužení (podle Jeremiáše 0).“

„Židé trpí, stejně jako i celý svět.“

„V tuto chvíli se musíme zabývat zkoumáním svých duší. Jako věřící Židé víme, že za tím stojí ruka prozřetelnosti a že tohle přišlo, aby nám to něco ukázalo. Naši mudrci řekli: „člověk na zemi ani nezvedne prst bez toho, aniž by to bylo vyhlášeno na nebesích.“

„Situace je vážná. Vidíme planoucí meč po celém světě a v tuto chvíli se musíme, kromě úplné poslušnosti představitelů zdravotnictví, také snažit být opatrnější při dodržování přikázání mezi lidmi navzájem a stejně tak jako mezi člověkem a B..em.“

Hlavní rabín oznámil: „Ve středu tento týden bude předvečer měsíce Nisanu. Podle rabína Yehoshua byl v Nisanu stvořen svět, takže jde o předvečer nového roku, den proseb a modliteb. Žádám, aby se kdokoli je toho schopen, postil, byť jen na půl dne, a kdoli má s půstem problém nebo má zdravotní problémy, měl by se zdržet mluvení (tzv. „půst ticha“).“

Ve středu odpoledne přednesl vrchní rabín „selichot“ modlitby za Yom Kippur Katana, ve kterých Židé už od pradávna prosí o záchranu. Když se modlil, dodal, že 13 B..ích atributů, které jsou součástí této modlitby, by měly být, při čtení svitků Tóry, recitovány.

Hlavní rabín ukončil svůj dopis srdečnou modlitbou: „Nechť náš laskavý B..h naše modlitby vyslyší a odpoví, vysvobodí nás ze všech soužení a skrze svou hojnou milost zachrání svůj lid Izrael a lid v nouzi po celém světě.“

 

23. 03. 2020 06:00 226 Daniel Žingor Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem