Praha Jeruzalém

Nedávná studie s lékem Gammora prokázala, že zlepšil stav všech pacientů s koronavirem, kteří ho užívali.

Autor: Aryeh Savir, TPS, 7. května 2020

Studie izraelského léku na HIV u pacientů s koronavirem (COVID-19) v Kongu, který začal náhodou, přinesla pozitivní a slibné výsledky.

Výzkumníci náhodně zjistili, že Gammora má pozitivní účinek na pacienty COVID-19. Gammora je založena na technologii vyvinuté na hebrejské univerzitě v Jeruzalémě prof. Abrahamem Loyterem. O jeho úspěchu při léčbě HIV se diskutuje.

Dr. Sebastien Mafoundzi z nemocnice v Kongo Cliniquie La Source si všiml, že všichni jeho pacienti s HIV, kteří také trpěli COVID-19, se po léčbě HIV výrazně zlepšili.

Mafoundzi se po svých pozorováních a vzhledem ke složité situaci v Kongu obrátil na zástupce izraelského Zion Medical v Kongu Atipo Satnialas, aby provedl soukromý aktivní test na svých pacientech léčených Gammorou.

Společnost Zion Medical kontaktovala zástupce Světové zdravotnické organizace (WHO) Alberta Kazadiho, aby na studii dohlížel.

Zion Medical je zavedená vědecká výzkumná společnost v oblasti výzkumu AIDS a rakoviny.

Mafoundzi spolu s Dr. Rogerem Alphonse Bouity zahájili v dubnu aktivní test s pacienty COVID-19. Aktivní test použití je způsob, jak poskytnout pokusnou terapii pacientovi, který není způsobilý k podstoupení této terapie v klinických podmínkách, ale který má vážné nebo život ohrožující onemocnění, pro které nejsou dostupné jiné léčebné postupy.

Aktivní test také umožňuje pacientům dostávat slibné, ale dosud ne zcela prostudované nebo schválené terapie, pokud neexistuje jiná možnost léčby.

Studie byla zaměřena na dvě skupiny po 15 pacientech. Všech 30 pacientů bylo v kritickém stavu. První skupina dostala standardní péči na COVID-19 v Kongu, včetně antibiotik a léku proti HIV Atripla. Druhá skupina byla léčena stejně, ale s injekcemi Gammory a to po dobu devíti dnů.

Po pouhých 48 hodinách bylo pozorováno významné zlepšení u všech 15 pacientů ve druhé skupině. Po devíti dnech byli čtyři pacienti detekováni jako COVID-19 negativní - byli úplně uzdraveni.

Zbývajících 11 pacientů ve druhé skupině bylo propuštěno z JIP na standardní interní oddělení k úplnému zotavení.

V stejném časovém období však zemřelo 14 z 15 členů první skupiny, kteří nebyli léčeni Gammorou, a jeden nadále zůstal v kritickém stavu.

Studie prokázala, že Gammora zlepšila stav nebo vyléčila všechny pacienty, kteří trpěli COVID-19.

Je důležité zdůraznit, že Gammora je lék, nikoli vakcína proti viru.

Společnost Zion Medical uvedla, že obdržela více zpráv z celého světa, že pacienti s HIV trpící zároveň koronavirem, kteří dostali Gammoru, se z COVID-19 úplně zotavili.

WHO požádala o co nejrychlejší zasláné všech zpráv a protokolů o využití Gammory. Mezitím se vzhledem k úspěchu tohoto experimentu léčí Gammorou více pacientů s koronavirem.

Mafoundzi a Alphonse Bouity jsou nyní v Kongu považováni za místní hrdiny.

Bouity, který se sám virem nakazil a vyvinuly se u něj příznaky, se Gammorou neléčil a zemřel. Bouityho hrdinský akt zachránil životy jeho pacientů, nikoli ale jeho samotného.

 

10. 05. 2020 05:35 128 Daniel Žingor Zdroj: United with Israel

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem